ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROGRAMI HAYATA GEÇİYOR…

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROGRAMI HAYATA GEÇİYOR…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir OSB ile birlikte sürdürülen Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Projesi Sinerji Çalıştayı Eskişehir OSB’de gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile bölge sanayicilerinin katıldığı çalıştayda, proje hakkında genel bilgilendirme yanı sıra, sektörel analizler, saha çalışmaları ve öne çıkan bazı endüstriyel simbiyoz olanakları ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, “Bizim çevreye olan bağımlılığımızı görmezden gelmememiz gerekiyor. Firmalarımızı çevreye uyumlu hale getirirken katlandığımız maliyetleri endüstriyel simbiyoz gibi kavramları etkin kullanarak aşağıya çekebiliriz. Ülkemizde endüstriyel simbiyoz kavramına sahip çıkan ilk kurumlardan birisi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesidir. İyi uygulamalarla çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz ve bu çalışmalar devam edeceğiz” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de çevre yönetim sistemleri ve temiz üretim uygulamalarının endüstriyel kuruluşların çevresel performanslarını arttırmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik performanslarını ve kurumsal prestijlerinin de olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Gerim, “Endüstriyel Simbiyoz, endüstriyel işletmelerin karşılıklı fayda sağlayacakları ortaklıklar kurduğu, birinin atığının diğeri için hammadde olduğu bir ağ yapıdır. Bu yaklaşım endüstriyel işletmelerin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eder. Diğer bir ifadeyle endüstriyel simbiyoz bağımsız işletmeleri, daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanımı yaklaşımı çerçevesinde bir araya getirmektedir. Endüstriyel simbiyoz ayrıca, Ar-Ge, inovasyon (yenileşim) ve kümelenme faaliyetlerinin yanı sıra, yeni iş alanları yaratma potansiyeli ile girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı da destekleyen bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır” dedi.

Konuşmasında, endüstriyel simbiyozun bölge açısından önemli bir potansiyeli işaret ettiği ve başta kaynak verimliliği ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi olmak üzere pek çok eksende önemli yararlar ve kazanımlar sağlayacağına dikkat çeken BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim şunları söyledi: “Bu noktadan hareketle, BEBKA 2014 yılında “Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Programı” başlatmıştır. İlk aşama kapsamında toplanan veriler yardımıyla bölgede öne çıkan sektörler incelenerek bölgenin endüstriyel simbiyoz potansiyelini analiz eden fizibilite çalışması tamamlanmıştır. 2018 yılında ise Ajansımız konu ile ilgili bir mali destek programı açmış, program kapsamında üçü Eskişehir’de olmak üzere 4 proje yürütülmektedir. Projeler tamamlandığında 1,4 milyon Türk Lirası BEBKA desteği olmak üzere 2,8 milyon TL değerinde yatırım hayata geçecektir. 2018 yılı Ekim ayında ise Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Araştırılması Projesi başlatılmıştır. Proje ile, Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların fayda sağlayabileceği işbirliği potansiyellerinin araştırılması ve bu işbirliklerinin hayata geçirilmesi halinde Bölge’ye sağlayacağı çevresel ve ekonomik kazanımların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Proje daha sonra Bursa ve Bilecik’te de uygulanacaktır.”

Çalıştayın açılış konuşmaları bölümünde son olarak konuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Kesikbaş da, “BEBKA’nın endüstriyel simbiyoz konusunda farkındalık oluşturmak adına Eskişehir’i seçmiş olmasından çok memnunuz. Çevre konusu her geçen gün daha önemli olmaya başladı. Simbiyoz, birlikte yaşam, iki yada daha fazla organizmanın birbirine daima yarar sağlaması demek. Bu anlamda sosyal bilince ulaşmak gerekiyor. Eskişehir’de böyle bir enerji ve işbirliği oldukça yüksek. En kısa zaman içinde Eskişehir’de endüstriyel simbiyoz uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Çünkü bu işin yani geri dönüşümün mali boyutunun yıllık 100 milyar TL’ye ulaştığı göz önünde bulundurulursa ekonomiye katkısı da çok büyük” dedi.

Çalıştayda BEBKA Planlama Uzmanı Nalan Tepe Şençayır Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında yürütülen ve planlanan faaliyetler hakkında katılımcılara genel bilgilendirmede bulundu. Daha sonra proje danışman ekibinden Dr. Emrah Alkaya ve Engin Koç da proje ile ilgili sektörel analizler, saha çalışmaları ve öne çıkan bazı endüstriyel simbiyoz olanakları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir OSB ile birlikte sürdürülen Eskişehir Endüstriyel Simbiyoz Projesi sinerji çalıştayının grup çalışmaları bölümünde ise endüstriyel simbiyoz olanakları katılımcı firmaların yetkilileri tarafından değerlendirildi.