ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROGRAMIMIZI BURSA’DA DÜZENLENEN CLEAN WORLD KONFERANSI’NDA SUNDUK

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROGRAMIMIZI BURSA’DA DÜZENLENEN CLEAN WORLD KONFERANSI’NDA SUNDUK

BEBKA’nın destek verdiği Clean World Conference (Temiz Dünya Konferansı) ‘da Endüstriyel Simbiyoz Programı sunuldu.

Clean World Conference (Temiz Dünya Konferansı) kapsamında 28-31 Ocak 2016 tarihleri arasında “2018 Küresel Temizlik Stratejisi” teması ile 77 farklı ülkeden 200 ü aşkın Let’s Do It! hareketinin koordinatör kuruluş temsilcisi Bursa’da Holiday Inn Hotel’de bir araya geldi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir gün içerisinde küresel çapta temizlik yapmayı hedefleyen bir yapılanma olan Let’s Do It! hareketinin bir parçası Temiz Dünya Konferansı’na destek veren kurumlardan biri idi.

Aktivite kapsamında BEBKA Planlama uzmanları Nalan Tepe Şençayır ve Özge Yıldız halen devam etmekte olan Endüstriyel Simbiyoz programını katılımcılara sundular. Yapılan sunumda Endüstriyel Simbiyozun kavramı ve dünyadaki örneklerine değinildi. Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarında öncü ülkeler olan Danimarka ve İngiltere’de yürütülen projeler ile Türkiye’deki ilk uygulama örneği olan İskenderun Körfezi’nde yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Projelerin hem çevresel hem de ekonomik çıktılarının altı çizilerek BEBKA tarafından bölgede uygulanacak programın da benzer getirileri olacağı vurgulandı. Sunumun diğer kısmında Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Programının amaçları ve aşamaları açıklanarak tamamlanan fizibilite çalışmasının sonuçları ve programın bir sonraki aşamasında yapılması planlanan çalışmalar konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

Bursa Eskişehir ve Bilecik illerinde kaynakların etkin kullanımının sağlanarak bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği amacıyla, BEBKA ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde “Endüstriyel Simbiyoz Projesi” çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında 2015 yılı içerisinde 4 adet Bilgilendirme Toplantısı ve Sinerji Çalıştayı düzenlenerek birbiri ile çıktı ve kaynak alışverişi yapabilecek firmalar eşleştirildi. Bu doğrultuda oluşan potansiyel sinerjiler, programın ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilecek fizibilite çalışmaları için odaklanılacak projelerin seçiminde kullanıldı. Çalıştaylarda ortaya çıkan ve fizibilitelere konu olabilecek simbiyoz olanakları değerlendirmeye alındı ve bu olasılıklar arasında belirli kriterler kullanılarak bir önceliklendirme yapıldı. 2016 yılında, seçilen yaklaşık 10 projenin fizibilitesinin yapılması planlanıyor.