ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJE PAZARINDA 32 PROJE SERGİLENECEK

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJE PAZARINDA 32 PROJE SERGİLENECEK

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından British Council işbirliğiyle Newton- Kâtip Çelebi Fonu desteğiyle yapılacak Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı 1 Şubat 2017 tarihinde Bursa’da düzenlenecek.

2014 yılından beri BEBKA tarafından yürütülen Endüstriyel Simbiyoz Programı bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, lojistik vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmeyi, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamayı amaçlamaktadır. Bu program kapsamında mevcut olan “endüstriyel simbiyoz” ağının genişletilmesi, özellikle etkinliğe katılan araştırmacıların bölgesel ve ulusal bazda yürütülecek olan endüstriyel simbiyoz çalışmaları için de önemli bir kaynak olarak bu ağda yer alabilmesi amacıyla; “Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Proje Pazarı” düzenlenecek. Tam gün sürecek konferans sırasında İngiltere ve Türkiye’deki endüstriyel simbiyoz uygulamaları, proje örnekleri ile konunun oturumlar düzenlenecek.

Proje Pazarı Kapsamında 32 Proje Sergilenecek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından bölgede sürdürülen endüstriyel simbiyoz çalışmaları kapsamında proje pazarı gerçekleştirilecek. Endüstriyel Simbiyoz Proje Pazarı ile “sürdürülebilir üretim” yaklaşımını destekleyen, ar-ge çalışmaları yapan, yeni ürün ve süreç geliştiren, çalışmalarını sanayiye aktarmak isteyen araştırmacılar, girişimciler ve sanayiciler gibi konunun bütün paydaşları bir araya getirilecek.

Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek proje pazarında, atık yönetimi ve atıkların değerlendirmesi, kaynak yönetimi ve kirliliğin önlenmesi, enerji yönetimi ile bilgi, iletişim ve yönetim sistemleri gibi konularda poster sunumlarıyla projeler tanıtılacak.

Bölgede bir ilk uygulama olacak Endüstriyel Simbiyoz Proje Pazarı’na 56 proje başvurusundan seçilen 32 proje sergilenecek.

Konferans programı, proje pazarında sergilenecek projelerin listesi ve kayıt için tıklayınız….