ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Son başvuru 12 Temmuz 2021

Kendi işini kurmak isteyen engelliler için 65 bin TL’ye varan hibe desteği başvuruları başladı. Engellilere yönelik Hibe Destek Projesi birinci dönem başvuruları 18.06.2021 ile 12.07.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kuruluş, İşletme ve Demirbaş Desteği Verilecek

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.

c) Demirbaş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Başvurular ilk defa e-devlet üzerinden yapılacak olup başvuru sürecinin yer aldığı “Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu” ile başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan “Başvuru Rehberi”  Türkiye İş Kurumu internet sitesinde(www.iskur.gov.tr) Duyurular kısmında yayınlanmıştır.