ESKİŞEHİR’İN YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ HAZIR…

ESKİŞEHİR’İN YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ HAZIR…

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eskişehir Yatırım Destek Ofisi (YDO) tarafından “Eskişehir’in 2017 yılı Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi” hazırlandı.

Hazırlanan strateji ile Eskişehir’deki yatırım destek ve tanıtım konusu ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta vadeli öncelikler ile faaliyetleri belirlemek, Eskişehir’in yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanan sorunlara çözümler üretebilmek ve bu konudaki çalışmalara etkinlik kazandırılması amaçlanıyor.

Eskişehir’in 2017 yılı Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinde belirlenen ve il genelindeki yatırım ve tanıtıma yönelik toplam 36 faaliyet, öncelikli alanlardaki sorunların çözümüne yönelik hedefler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların da eylemlerini kapsayacak ve bu kurum ve kuruluşlar gerçekleştirecekleri faaliyetleri kendi bütçelerinden karşılayacaklar.

Söz konusu stratejiye göre, eylem planında yer alan 17 faaliyetin BEBKA tarafından, diğer çalışmaların ise ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 2017 yılında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Eskişehir’in 2017 Yılı Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi kapsamında BEBKA’nın yapacağı çalışmalar arasında; teknik lise/meslek lisesi öğrencileri ve üniversitelerin teknik eğitim veren bölüm öğrencileri ile özel sektör buluşması paneli, Eskişehir turizm tanıtım filminin çekilmesi ve tanıtım materyallerin hazırlanması, 5 dilde Eskişehir yatırım ortamı kitapçığının hazırlanması, doğrudan yabancı yatırımlar için hedef ülke planının oluşturulması, Eskişehir-İstanbul havayolu seferlerinin tekrar konulması için bakanlıklar ve kamu yöneticileri nezdinde ziyaret programlarının düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı turizm ve sektör fuarlarına katılım sağlanması, Kızılinler termal tesis projesi kapsamında bölgeye yatırım çekme çalışmaları, iş ve yatırım ortamı sorunlarına ilişkin toplantı ve ziyaret programlarının düzenlenmesi, Eskişehir animasyon sempozyumunun düzenlenmesi ve Frig vadileri sıcak hava balon uçuşu hizmet alımı çalışmaları yer alıyor.

Diğer Kurum ve Kuruluşların faaliyetleri arasında da, raylı sistemler sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması (meslek lisesi) projesi, raylı sistemler sektöründe ar-ge mühendisi yetiştirme projesi, Eurasia Rail fuarına katılım sağlanması, raylı sistemler sempozyumu’nun düzenlenmesi, raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren firmalar için sertifikasyon ihtiyacı ve yetenek envanteri analizi, Frig vadileri bölgesinde sosyal tesis ve altyapı çalışması, meslek edindirme kurs programının düzenlenmesi, KOSGEB işbirliği ile girişimcilik eğitim programlarının düzenlenmesi, Eskişehir Teknopark firmalarında ar-ge ve tasarım kültürü hakkında bilinç ve farkındalığın artırılmasına yönelik toplantı düzenlenmesi, Eskişehir Ticaret Odası üyelerine yönelik devlet destek ve teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, ar-ge ve tasarım merkezi danışmanlık hizmetinin verilmesi, Osmangazi Üniversitesi mezunları ile ilgili beşeri ve sosyal sermaye durum analizi ile Eskişehir’deki lojistik firmalarında istihdam edilecek personel yetiştirme projesi gibi çalışmalar bulunuyor.