GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI ELE ALINDI…

GENÇ İSTİHDAMININ ARTIRILMASI ELE ALINDI…

Bursa Eskişehir ve Bilecik illerinde 15-29 yaş aralığındaki genç nüfustan ‘ne işte, ne eğitimde, ne de öğretimde olan’ (NEET) kapsamına girenlerin bölgesel gelişmedeki potansiyellerini, sosyal hayatta yaşadıkları problemleri ve istihdam piyasasına girişlerinde yaşanan sıkıntıların tespit edilerek bu sorunlara göre müdahale alanlarının belirlenmesi amacıyla BEBKA tarafından yapılan “Çalışmayan Eğitim ve Öğrenimde Olmayan Gençlik (NEET) Araştırması”nın Eskişehir İli sonuçları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca’nın başkanlığında gerçekleştirilen ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’in yanı sıra İl İstihdam Kurulu Üyeleri ile ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda, araştırmayı yapan firma yetkilileri tarafından elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

Eskişehir Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının ön önemli unsuru insan kaynağımızı ihtiyaç olan alanlara yönelik planlamaktır. Başta kamu olmak üzere özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın insan gücü ihtiyacımızı iyi tespit etmesi ve gelecek nesillerin refahını arttırması için çalışmalar yapması gerekmektedir. Bu çalışmalar yapılırken gençlerimizin, kadınlarımızın ve engellilerimizin iş hayatına katılması için hep beraber mücadele etmeliyiz. Genç işsizlik dünyada ve ülkemizde önemli sorunlarından biridir. Gençlerimize değişen dünya düzeninde yeni iş imkanları bulmalı, onları geleceğin mesleklerini seçmeleri için yönlendirmeliyiz. Bu sayede ülkemizin 2023 eğitim vizyonuna uygun strateji ve politikalar izleyebiliriz. Özel sektörün, kamunun ya da STK’ların insan kaynağı ihtiyacı ile gençlerimizin niteliklerinin örtüşmesi için gayret göstermeliyiz. Bir yandan personel bulamıyorum diyen firmalar varken bir yanda da iş bulamıyorum diyen gençlerimiz olmamalı. Bu hepimizin sorumluluğunda olan bir konu. Çalışmayan, eğitim ve öğrenimde olmayan gençlerimizin sosyal yaşamlarında sıkıntı yaşama riskleri olduğunu görüyoruz. İş hayatına girmekten vazgeçmiş bireyler, sosyal dışlanma hissine kapılabilir. Sosyal değerlerimizin, kültürümüzün ve aile yaşantılarımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gençlerimizi hayatın içine dahil etmeliyiz” dedi.

Sunumların ve sonuçların paylaşılmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca da, “Bu araştırmada, işte, eğitimde, öğretimde yer almayan ve üretime katkısı bulunmayan gençlerin neden üretimin dışında kaldığının araştırılması hedeflenmektedir. Bu çok önemli bir konu ve bu konu ile ilgili sorunların tespit edilmesi çözüm önerilerini de beraberinde getirecektir” şeklinde konuştu.

Karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığı toplantıda, genç istihdamın artırılması ele alındı.