“İL EKONOMİ VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” ESKİŞEHİR’DE YAPILDI

“İL EKONOMİ VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” ESKİŞEHİR’DE YAPILDI

Ülkemizdeki ekonomik sorunlarının yerelde takip edilmesi ve bu sorunların en kısa sürede çözüme ulaşmasını sağlamak amacıyla, “İl Ekonomi ve Değerlendirme Toplantısı” “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği; Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığı altında Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği himayelerinde BEBKA’nın organizasyonunda ve Eskişehir Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Özdemir Çakacak başkanlık etti. Toplantıya; ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, EOSB Başkanı Nadir Küpeli, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri, sanayiciler ve iş adamları katıldı.

Sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesine, milli teknolojiye ve güçlü sanayi hamlelerine ülke olarak büyük önem verdiğimizi söyleyen Vali Çakacak, toplantının önemine dikkat çekti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, sözlerine şöyle devam etti:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturmak suretiyle, sanayi tabanımızı güçlendirecek ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi’ni tesis etme yolunda kalkınma ajansları yönetim kurulu toplantılarının ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu gündem maddesiyle toplanması kararlaştırılmıştır.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımızın Kasım ayı içeresinde yapacağı yönetin kurulu toplantısında ‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi’ hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Bizde bugün konuyla ilgili siz sanayici ve iş adamlarımızla bir araya geldik. Buradan çıkan sonuçları kalkınma ajansımızın toplantısında dile getireceğiz.

Bu toplantının odak noktasını sanayimizin ve sanayicimizin sorun, talep ve beklentilerinin değerlendirilmesi oluşturacaktır. Bu toplantı neticesinde ulaşılacak sonuçlar gerek BEBKA Ajansımıza gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutacaktır.

‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi’nin başarılı sonuçlar üretebilmesi, ancak Türkiye’nin sınai kalkınması konusundaki sorunlarının doğru bir teşhisiyle birlikte vizyoner, yenilikçi, nitelikli, kesimlerin talep ve beklentilerine cevap veren önerilerin alınabilmesi ve bunların uygulamaya geçilebilmesiyle mümkün olacaktır. Sorunların ve önerilerin net ve öz bir şekilde ortaya konulması, ilerleyen aşamalarda geliştirilecek politika ve uygulamaların daha odaklı ve isabetli olmasına imkân verecektir.

Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanma, sanayi üretimimizde geçmiş yıllarda başlatılmış olan yerlileştirmeye dayalı ekonomik dönüşümün hızlandırılmasına olan gerekliliği ortaya koymaktadır.

Sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi ve sanayi tabanının güçlendirilmesi amacıyla yerel ve merkezi düzey arasında bilgi ve görüş alışverişinin sürekli biçimde sağlanması gerekliliği söz konusudur.

Bu sebeple “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamleleri Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu gündem maddesi ile önümüzdeki hafta toplanacak Kalkınma Ajansımızın Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilmek üzere toplantı gündemindeki konuların en net şekilde analiz edilmesi, kısa ve orta vadeli çözüm önerilerinin sunulması çok büyük önem arz etmektedir.

Bu düşüncelerle toplantımızın ilimiz ve ülkemiz ekonomisi için hayırlı neticelere vesile olmasını diliyor; değerlendirmelerinizi ve düşüncelerinizi almak üzere sözü size bırakıyorum.”

Vali Çakacak’ın konuşmasında sonra katılımcılardan alınan görüş ve önerilerle toplantı sona erdi.