İSTİHDAM YARATMA ODAKLI KOBİ HIBE PROGRAMI AÇILDI

İSTİHDAM YARATMA ODAKLI KOBİ HIBE PROGRAMI AÇILDI

AB tarafından finanse edilen ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Türkiye Ofisi tarafından uygulanan Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) projesi kapsamında İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı açıldı.

ENHANCER Projesinin temel amacı, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplulukların sürdürülebilir ve büyütebilecekleri iş mecraları ve istihdam alanları oluşturarak iş hayatına dâhil olmalarını sağlamaktır. Projenin kapsamı pek çok farklı bölge, sektör ve sosyo-kültürel alana uyarlanarak uygulanabilecek modüler strateji ve faaliyetler içermektedir.

Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Mersin ve Kayseri'de faaliyet gösteren KOBİ ve kooperatiflerin istihdam yaratma potansiyellerini desteklemek amacıyla toplam 32,5 milyon Avro'luk proje bütçesinin 5 milyon Avro'su hibe desteğine ayrılmıştır. Bu hibe programı kapsamında toplam 3 milyon Avro hibe tutarı ile çalışan sayısı 10 ila 249 arasında olan, finansal olarak istikrarlı, ihracata yönelik ve yüksek büyüme potansiyeline sahip yaklaşık 75 KOBİ'nin desteklenmesi planlanmaktadır.

Hibe Programının öncelikleri aşağıdaki şekildedir:

  1. Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratmak,
  2. Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla Geçici Koruma Sağlanan Suriyelileri Türk ekonomisine entegre etmek,
  3. Kayıtlı ve insana yakışır iş imkânlarını artırmak,
  4. İş ve işçi arasındaki beceri bağlantısını iyileştirmek.

İlana çıkmış KOBİ Hibe Programının ayrıntılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilir, konuyla ilgili sorularınızı grants@icmpd.org adresinden ICMPD’ye yönlendirebilirsiniz.

“Aşağıda güncellenmiş Hibe Başvuru Rehberi’ni bulabilirsiniz. Rehberin farklı versiyonları arasında uyuşmazlık olması durumunda ICMPD Elektronik Başvuru Platformu’nda (In-Tend: https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal) yer alan versiyon geçerli olacaktır. Tüm değişiklikler ICMPD Elektronik Başvuru Platformu (In-Tend) üzerinden yayınlanacaktır.”

TÜRKÇE REHBER 

ENGLISH GUIDELINES

Başvuru için son teslim tarihi: 13 Eylül 2021, Pazartesi

ENHANCER projesince uygulanan toplam 3 Milyon  Avro'luk "İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı"nın ayrıntıları, çevrimiçi toplantıyla 12 Temmuz Pazartesi saat 14.30'da tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanacaktır. 

Toplantı kayıt linki: https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_dySemJhNQOyaFddI0s4eCw

Toplantı gündemi için tıklayınız.