İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı – İstanbul ve Bursa Bilgilendirme Toplantısı

İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı – İstanbul ve Bursa Bilgilendirme Toplantısı

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında, İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı çağrısına çıkılmıştır.

Program kapsamında Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin’de kayıtlı, güçlü, gelecek vaat eden kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin büyümeleri ve böylece geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için sürdürülebilir istihdam yaratabilmeleri adına toplam 2 milyon Avro hibe verilmesi planlanmaktadır. Proje başına hibelerin asgari tutarı 40,000 Avro ve azami tutarı 300,000 Avro’dur.

İlgili kooperatifler ve kooperatif birlikleri “İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı”na 14 Mart 2022 tarihine kadar proje başvurularını yapabileceklerdir.

24 Ocak 2022 tarihinde 14:00-15:30 saatleri arasında İstanbul ve Bursa’daki potansiyel başvuru sahiplerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Kayıt bağlantısı: https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_b_9LjIP5RDWlAzVZtZL2yA