KALKINMA GÖSTERGELERİ İLE TR41 YAYINLANDI

KALKINMA GÖSTERGELERİ İLE TR41 YAYINLANDI

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2013 yayınlandı.

Bölge içi gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütmekle görevli olan kalkınma ajansları açısından, iller arası gelişmişlik farklılıklarının belirlenmesi ve kalkınmanın zaman içindeki gelişiminin ölçülmesi için bölgesel kalkınma göstergeleri büyük rol oynamaktadır. Bölgesel kalkınma çalışmalarının başlangıç noktası olan bölgeyi istatistiki göstergelerle rakamsal olarak ortaya koymak adına 2011 yılında ‘Bölgesel Kalkınma Göstergeleri Çalıştayı’yla yola çıkan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), yıllık olarak kalkınma göstergelerine ilişkin oluşturduğu yayınların üçüncüsü olan ‘Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007-2013 yayınını sunmaktadır.

Yedi yıllık bir döneme ait, yıllar itibariyle takip edilebilir mevcut göstergeleri Türkiye, TR41 Bölgesi ve bölge illeri arasında kıyaslamalı olarak sunan bu yayın, bölge ve il düzeyinde göstergeleri bölge paydaşlarının toplu olarak ulaştırmayı amaçlamaktadır. Her geçen yıl değişen veri/istatistik kaynakları dikkate alınıp, buna ilişkin göstergeler derlenerek ve hesaplanarak kapsamdaki gösterge seti güncellenmektedir.

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007-2013’, Türkiye, TR41 Bölgesi, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri düzeyinde Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bankalar Birliği, Enerji Piyasalarını Düzenleme Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kurumlardan sağlanan ya da bu kurumlar kaynaklı veriler kullanılarak BEBKA tarafından hesaplanan 22 tematik başlık altında yer verilen yaklaşık 240 göstergeden oluşmaktadır.

Seçilmiş Kalkınma Göstergeleri

(Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007-2013 yayınından)

Yıl

Türkiye

TR41

Bursa

Eskişehir

Bilecik

Kadın Okuryazarlık Oranı (%)

2013

93,41

94,95

94,62

95,92

95,48

Bin Kişi Başına Yüksekokul ve Üniversite Mezun Sayısı (%)

2013

120,33

126,51

119,36

154,52

108,47

Okulöncesi 5 Yaş Grubu Net Okullaşma Oranı (%)

2013-2014

42,54

48,05

57,60

61,01

Ergen (Adolesan) Doğurganlık Oranı (%)

2013

27,83

17,98

19,00

14,70

16,85

Yüz Bin Kişi Başına Bağımsız Eczane Sayısı

2013

30,31

30,80

28,93

38,64

25,37

Kişi Başına Bitkisel Üretim Değeri (TL)

2013

805

887

874

754

1 515

Yol Yoğunluğu (Bin km2 Başına Yol Uzunluğu) (km)

2013

505,02

421,35

477,65

343,81

534,65

Konut Abonesi Başına Doğal Gaz Tüketimi (m3)

2013

956

891

805

1 161

914

Yüz Bin Kişi Başına Marka Başvuru Sayısı

2013

121,70

126,81

143,74

94,03

30,16

Kişi Başına Banka Kredisi (TL)

2013

12 501

10 279

10 741

9 449

7 405