KALKINMA GÖSTERGELERİYLE TR41 (2007-2012) YAYINLANDI

KALKINMA GÖSTERGELERİYLE TR41 (2007-2012) YAYINLANDI

BEBKA, takip ettiği kalkınma göstergeleri setine, yeni göstergeler ekleyerek ve ulaşılabilen yıl itibariyle en güncelini yansıtmaya çalışarak, tematik bölümlerden oluşan  ‘Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007-2012’ çalışmasını yayınladı.

 

Bölge içi gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütmekle görevli olan kalkınma ajansları açısından, iller arası gelişmişlik farklılıklarının belirlenmesi ve kalkınmanın zaman içindeki gelişiminin ölçülmesi için bölgesel kalkınma göstergeleri büyük rol oynamaktadır. Kalkınma gibi ekonomik, sosyal ve çevresel bir dizi farklı bileşene sahip bir kavramı açıklayabilecek göstergeler, kalkınmanın çoklu perpektifini yansıtacak derecede kapsamlı olmak zorundadır.  Bu amaçla, 2011 yılından bu yana, kalkınmanın bölge düzeyinde takibi amacına yönelik olarak BEBKA, sorumlu olduğu Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri için oluşturduğu bölgesel kalkınma göstergeleri setini düzenli olarak takip etmektedir. 

 

2012 yılında BEBKA tarafından göstergelerle ilgili ilk yayının ardından hazırlanan  ‘Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007-2012’, yıllar itibariyle karşılaştırmalara imkan tanımak için 2007-2012 yılları arasındaki dönemde ulaşılabilen Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bankalar Birliği, Enerji Piyasalarını Düzenleme Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kurumlardan sağlanan göstergelerden ve bu kurum kaynaklı veriler kullanılarak BEBKA tarafından hesaplanmış göstergelerden oluşmaktadır. 22 tematik başlık altında yaklaşık 240 gösterge ile Türkiye, TR41 Bölgesi, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri aynı yayında bir arada yer almaktadır.

 

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007-2012’ yi indirmek için  tıklayınız…

 

  Yıl Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik

Şehirleşme Oranı (%)

2012 77,28 88,75 89,35 90,01 75,91

Ortaokullarda Net Okullaşma Oranı (%)

2012 93,09 95,59 95,54 95,80 95,63
Ergen (Adolesan) Doğurganlık Oranı (%) 2012 29,22 18,66 19,81 14.91 17,60
Yüz Bin Kişi Başına Uzman Hekim Sayısı 2011 88,41 84,21 80,54 103,55 57,89
Kadın Okuryazarlık Oranı (%) 2012 93,00 94,64 94,28 95,70 95,20
Kişi Başına bitkisel üretim değeri (TL) 2012 1162 1055 930 1175 2235
Abone Başına Düşen Doğal Gaz Tüketimi (m3) 2012 1189 1121 1073 1307 899
Yüz Bin Kişi Başına Marka Tescil Sayısı 2012 69,27 71,86 78,60 63,82 14,21
Kişi Başına Tasarruf Mevduatı (TL) 2012 3866 3300 3369 3454 1792