Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkelere Yönelik Dış Ekonomik Coğrafya Analizi Lansman Toplantısı

Karadeniz’e Kıyısı Olan Ülkelere Yönelik Dış Ekonomik Coğrafya Analizi Lansman Toplantısı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) TR81 Düzey 2 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) ile Karadeniz’e
kıyısı olan ülkeler (Rusya, Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve Bulgaristan) özelinde 2010-2021 yıllarına dair
verileri baz alarak Dış Ekonomik Coğrafya (Çevre) Analizi hazırlamıştır. Dış ekonomik coğrafya analizi temelde
ülke veya bölgenin dış ülke veya bölgelerle entegresini sağlama çabasıdır. Dış ekonomik coğrafya analizlerinde
temel amaç, ülkelerin mevcut dış ekonomik ilişkilerini arttırmak ve benimsemiş oldukları dış ticaret stratejisi
doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirme konusunda etkinliği arttırma çabasıdır.
Araştırma sonuçlarının ilanını takiben Karadeniz’de mavi büyüme potansiyeline dikkat çekmek amacıyla
bilgilendirme sunumu yapılacaktır. Mavi büyüme okyanus ve denizlerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasını
hedefleyen ve denizcilik araştırmalarını önceliklendiren büyüme modelidir.
Analiz kapsamı ve elde edilen sonuçların kamuoyuna duyurulması amacıyla 16 Mayıs 2022 Pazartesi
günü saat 10.00 – 12.00 arasında çevrimiçi gerçekleştirilecek lansman toplantısına link
üzerinden (ID:83812302170, Şifre:419928) giriş yapılacaktır.