KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI DUYURUSU

KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI DUYURUSU

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)’nın Dünya Bankası ile yürütmekte olduğu ve kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik  Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’nin bileşenlerinden biri Hibe Programı’dır.  AB’nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Desteği (FRIT-II) kapsamında sağlanan AB hibesi ile fonlanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı 17 Aralık 2021 tarihinde Projenin web sayfası olan https://kayist.org/ aracılığıyla ilan edilmiştir. Söz konusu Hibe Programı ile TKYB, toplam 70.000.000 Avro tutarındaki hibe desteğini firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için kullandıracaktır.

Hibe Programı, hâlihazırda faaliyette olan işletmelerin operasyonel kapasitelerini artırmak amacıyla kayıtlı istihdam  yaratma şartına bağlı olarak belirlenen aralarında Bursa’nın bulunduğu24 Proje İli’nde  uygulanacak ve bu illerde Türk vatandaşları ve mülteciler için yeni kayıtlı istihdam yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Hibe Programı’nın istihdam, işgücü piyasası entegrasyonu ve işgücü piyasasına uyum, uzun vadeli istihdam edilebilirlik ve istihdamın kayıt altına alınması konularında sürdürülebilir bir etkiye sahip olması hedeflenmektedir.

yerel ve ulusal düzeydeki paydaşlarımızın değerli katkıları çok önem arz etmektedir. Hibe Programına ilişkin olarak hazırlanan Başvuru Rehberi ve Başvuru Formu ile diğer detaylı bilgiler https://kayist.org/ web sayfasında yer almakta olup Hibe Programı’na ilişkin sorular kayist@kalkinma.com.tr e-posta adresine de iletilebilmektedir.