Ajansımız, bölgemizde yenilikçi ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla kırsal bölgelerin refah seviyesinin arttırılmasını, kır-kent gelişmişlik dengesinin kurulmasını ve kırsal alandan elde edilen gelirlerin çeşitlendirilerek artırılmasını hedeflemektedir.

Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesi; sanayi alanındaki yüksek rekabet gücü ve kapasitesinin yanı sıra, orman ve su varlıkları, bitki örtüsü ve tarımsal çeşitlilik ile birlikte tarihi ve kültürel değerler bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. Kırsalda tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ek olarak, çıkan ürünlerin işlenmesi, marka-tescil faaliyetleri, eko-turizm, kentten kıra dönüş gibi birçok çalışma ile turizm tanıtımında bölge zenginlikleri doğrultusunda kültür, doğa, tarih, sağlık alanlarında faaliyetler bölgemizde aktif şekilde yürütülmektedir.

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

BİLECİK KIRSALDA TASARIM ETKİNLİĞİ – KINIK KÖYÜ
Geleneksel şekilde 150 yıldır Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Kınık Köyü’nde devam eden çömlekçilik sanatının bilinirliği, üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilerek pazarlanabilmesi ve çömlek ustalarının rekabet etme güçlerinin artırılması amacıyla 11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Kınık köyünde Kırsalda Tasarım Etkinliği gerçekleştirilmiştir. Etkinlik süresince Çömlek Performansları, Atölye Çalışmaları, Üretici ve Tüketici Buluşmaları, Çömlek Sergisi ve Ritim Atölyesi faaliyetleri icra edilmiştir.


BİLECİK ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI
Bilecik ili genelinde halihazırda devam eden arıcılık faaliyetlerine yönelik olarak; arı yetiştiricilerinin yerel ve ulusaldaki akademisyenlerle buluşturarak bilgi ve farkındalıklarını arttırılması hedeflenmiştir. 27 Kasım 2022 tarihinde yapılan etkinliğe yerelden ve ulusaldan 4 akademisyen ve 1 firma konuşmacı olarak katılmıştır. Arıcılık yapan üreticiler ve arı ürünleri meraklıları olmak üzere 400’den fazla kişi organizasyona katılım sağlamıştır.


BİLECİK DOĞA SPORLARI VE TURİZM ÇALIŞTAYI
İlin doğa sporları alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmak, doğru yöntemle ekonomiye kazandırmak ve yapılması gerekenlere ilişkin bir yol haritası oluşturmak amacıyla 19 Aralık 2022 yılında bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda kaya tırmanışı, kanyon geçişi, doğa yürüyüşü, bisiklet ve yamaç paraşütü alanlarında uzman ekipler tarafından sunumlar yapılıp sorunlar ortaya konulmuştur. İlin potansiyeli hakkında gelecek kurgusu istişare edilmiştir.


DİJİTAL ÇAĞDA GÜÇLENEN KOOPERATİFLER PROGRAMI
Program ile Bursa sınırları içinde yer alan üretici kooperatiflerini pazar ile buluşturmak ve bu işletmelerin kaliteli ürün geliştirerek dijital pazaryerlerinde satış yapmalarını kolaylaştırmak amaçlanmıştır.

Program çağrısı 2023 yılında açılmış ve programa 20 kooperatif başvuru yapmıştır. Programa başvuru yapan kooperatiflerden 30’a yakın katılımcıya; Dijital Pazarlamaya Giriş, Sosyal Medya Yönetimi, Sosyal Medya Reklamları (Facebook & Instagram), E-Ticaret ve E-İhracatın Temelleri, E-Ticaret Sitesinin Kurulumu, Ürün Fotoğrafçılığı, Google ADS ve SEO optimizasyonu, Yurt içi ve Yurt Dışı Pazaryerlerinde Satış, Trendyol/Hepsiburada/Amazon/ETSY Hesap Açma ve Ürün Yükleme, Ürün Yönetimi, Markalaşma ve Pazarlama konularında 36 saatlik yüz yüze eğitim verilmiştir. Eğitimler sonunda katılımcılara “katılım belgesi” verilmiştir.

Eğitimlere devamlılık sağlayan ve e-ticaret konularında daha istekli olan 10 adet kooperatif seçilmiştir. Bu aşamada hizmet alınan firmanın da desteği ile dernek ve kooperatiflerin, ulusal ve uluslararası dijital satış platformlarında kendi hesaplarını açarak buralardan satış gerçekleştirmişleri sağlanmış, ürün ve pazar analizleri yapılmıştır. Program katılımcıları dijital pazarlama, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında hem teorik hem de pratik anlamda donanımlı hale gelerek, dijital dönüşümde önemli bir adım atmışlardır. Program 2023 yılı sonunda tamamlanmıştır. Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programının 2024 yılında yeniden uygulanması planlanmaktadır.


ÜRETİCİ KADIN TOPLULUKLARINA YÖNELİK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMI
Bilecik ilinde faaliyet gösteren 8 kadın üretici dernek/kooperatifinin üretim ve pazarlama konularında kapasitelerinin artırılmasına yönelik 48 saat eğitim ve 48 saat danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2022 yıl sonunda başlayan program 2023 Ocak ayında sona ermiştir.


ÇİFTÇİLERE YÖNELİK FİNANSAL OKUR-YAZARLIK EĞİTİMİ
17 Mart 2023 tarihinde Söğüt İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi desteğiyle bölgedeki 25 çiftçiye finansal okur-yazarlık eğitimi verilmiştir. Fakültenin bölgedeki çiftçilerle tanışması sağlanmış ve ilişkileri geliştirilmiştir.

 


UYGULAMALI E-TİCARET VE DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMI
Bilecik’te faaliyet gösteren el işi ve hediyelik eşya üreticilerine yönelik Haziran 2023 tarihinde 36 saat/7 gün boyunca ortalama 60 katılımcıya kişilerin markalarını tasarlama süreçlerinden itibaren e-ihracat pazar yerlerine ürün yüklemelerine kadar olan her aşamayı içerecek şekilde tasarlanmış bir eğitim verilmiştir. Programın ikinci ayağı olarak; eğitime katılan faydalanıcıların ortak bir çatıda bir araya getirilip, ETSY Platformu üzerinde ortak bir hesap açılarak seçilen 100 ürünün bu platformda listelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ‘Rise of Anatolia’ adında ortak marka kurulmuş ve bu isimle ETSY platformunda mağaza açılışı tamamlanmıştır.PLANLANAN FAALİYETLER

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VE KOORDİNASYONUN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Bölge planı kapsamında Ajans tarafından kırsal kalkınmaya yönelik hedeflerin başta yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalarla uyum sağlaması, kırsalda çıkan proje fikirlerini geliştirilmesi, destek mekanizmalarının doğru yönlendirilmesi ve iş birliği ve koordinasyon faaliyetleri ile birlikte kırsal alanda kapasite geliştirilmesi amacıyla TR41 Bölgesinde yer alan kurumlar ile iş birliği çalışmaları geliştiriyoruz.

YURTİÇİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ
Paydaşlarımızla birlikte başta diğer kalkınma ajansları olmak üzere, yerel yönetimler, kooperatifler ve özel sektör tarafından yapılmış iyi uygulama örneklerini ziyaret ederek burada elde edilen tecrübeleri, bölge ihtiyaçlarına göre transfer etmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

ÜRETİCİLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
TR41 Bölgesi’nde üretim yapan çiftçilerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik; akıllı/iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları, finansal okuryazarlık, aracısız pazarlama, e-ticaret vb. ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler veriyoruz.

UYGULAMALI MODEL TARIM SAHA ÇALIŞMASI
Bilecik ilinde henüz yetiştirilmeyen tarım bitkilerinin yetiştirilmesi amacıyla toprak analizi, yetiştirilebilecek ürünlerin deseni, ilaçlama şekilleri süreçlerini da içeren rol model çalışmaları yapmayı planlıyoruz.

ESKİŞEHİR’DE KIRSAL ÖRGÜTLERİN (BİRLİK, KOOPERATİF) KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ ORGANİZASYONLARININ YAPILMASI

Eskişehir’de kırsal alanda faaliyet gösteren birlik, kooperatif ve özellikle de kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ile üretim yapan kooperatiflere ait ürünler için alternatif pazarların bulunabilmesi amacıyla etkinlikler yapmayı hedefliyoruz.

KIRSAL TURİZM YATIRIM ODAKLARININ BELİRLENMESİ
Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde âtıl kalmış turizm alanlarına yapılacak yatırımların belirlenmesi için yol haritası çıkarılması ve yatırımcılar aranması çalışmaları yürütüyoruz.

KIRSAL TURİZM ODAKLARINDA TANITIM VE MARKALAŞMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK FAALİYETLER GELİŞTİRİLMESİ
Bursa’da turizme girdi sağlayan tarihi ve kültürel mirasın tanıtım ve markalaşmasına yönelik tanıtım faaliyetleri, gezi rotalarının belirlenmesi, tanıtım materyallerinin hazırlanması, kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini planlıyoruz.