MALİ DESTEK PROGRAMLARI LANSMANLARI TAMAMLANDI

MALİ DESTEK PROGRAMLARI LANSMANLARI TAMAMLANDI

BEBKA’nın 2 ana başlıkta 15 milyon lira hibe vereceği 2015 yılı Mali Destek Programları Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te düzenlenen toplantılarla kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine tanıtıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2015 yılı Mali Destek Programları Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te yapılan toplantılar ile tanıtıldı. Toplantılara ilgi büyüktü. . Bilecik’te 67, Eskişehir’de 277 ve Bursa’da 164 kişi toplantılarda kayıt yaptırdı.

Bursa’daki toplantı Plaza 16 Kongre ve Etkinlik Merkezinde gerçekleştirildi. Buradaki toplantıda konuşan Bursa Valisi Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, “Bursa proje yapma mantığını kavramıştır. Bugüne kadar BEBKA’nın başarılı bulduğu 223 projeden 127 tanesi Bursa’dan sunulmuştur. Bu da Türkiye’deki diğer ajanslarla kıyaslandığında ciddi bir orandır. Bu başarıda Bursa’daki özel ve kamu sektörünü ciddi katkıları vardır.” dedi.

BÖLGEMİZ TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİDİR.

Toplantıda konuşan BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni, “2 yıldır başkanlığını yürütmekte olduğum BEBKA Kalkınma Kurulu ajansımıza destek, tavsiye ve danışma görevini daha etkin bir şekilde yapmaya çalışmıştır. Bu süreç içerisinde ajansımız ilimiz için stratejik önem arz eden birçok konuda üzerinde düşen görevleri yerine getirmiştir. Sağlık Turizmi Master Planının hazırlanması, Uludağ Snowboard Etkinliğinin tanıtımı, Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Projesi, İstanbul Bursa İzmir Otoyolu Ekonomik Etki Analizi çalışmaları bunların sadece birkaçıdır. Bununla birlikte yurtdışından gelen yatırımcıların burada ağırlanarak yerel sektör temsilcileri ile buluşmalarına imkân sağlayan etkinlikler de bölgeye yatırımcı çekilmesi konusunda önemli katkılar sağlamıştır. ”dedi.

BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni, “Bölgemiz Türkiye’nin lokomotifidir. Bursa’da lokomotif iller arasındadır. Ajansımızın iki başlıkta çıktığı çağrıya gösterilen ilgiye de teşekkür ederim. ”diyerek konuşmasını tamamladı.

ESKİŞEHİR’İN PROJE SAYISI ARTACAK

Eskişehir’deki tanıtım toplantısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonunda düzenlendi. Toplantıda konuşan Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, “Bölge Planı vizyonu doğrultusunda belirlenen önceliklere göre hazırlanan Mali Destek Programları aracılığı ile ajans bölgenin kalkınmasında katkı sağlayacak projelere destek vermektedir. Belirtildiği üzere toplam 98 milyon TL bütçe ile 947 proje başvurusundan başarılı olan 223 projeyi desteklemiştir. Bu projelerin hemen hemen dörtte biri Eskişehir’e aittir. “dedi.

Eskişehirlilerden proje başvurularının daha da arttırılmasını isteyen Vali Tuna, 2014 yılında BEBKA tarafından oldukça önemli hibe dağıtıldığını belirtti. Eskişehir için yapılan önemli projelere valilik olarak da büyük destek verdiklerinin altını çizen Vali Tuna, BEBKA tarafından Eskişehir’de açılan irtibat ofisinin önemine dikkat çekti. Eskişehir’de açılan ofisle, geçtiğimiz yıllara göre başvuru sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi.

PROJE HAZIRLAMA AŞAMASI, BU İŞİN VAZGEÇİLMEZİ

Bilecik’teki tanıtım toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, sürdürülebilir kalkınmanın ve bölgesel gelişmenin en önemli araçlarından birinin ajanslar olduğunu söyledi.

BEBKA’nın diğer ajanslar gibi bölgesel gelişmişlik farklarını azaltma, merkezden tahsis edilen kaynakları yerelde etkin olarak kullanımını sağlama, kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş ajans olduğunu ifade eden Vali Nayir, şöyle konuştu:”Bölgemizi geleceğe taşıyabilecek uluslar arası düzeyde, rekabetçi, sürdürülebilir yenilikçi bir vizyonu hazırlayacak şekilde 2014-2023 bölge planımızı hazırlamış ve yürürlüğe koymuş bulunmaktayız. 2010 ile 2014 yılları arasında toplam 98 milyon liralık bütçeyle 947 proje başvurmuş yapılmış, 223 projeye destek sağlamışız. Bilecik olarak 108 başvuru da bulunmuşuz ve 31 proje başarılı olmuştur. 2015 yılı mali destek programında bizi “Kırsalda daha çok ekonomik kalkınma” başlığı ilgilendiriyor. 15 milyon lira olarak açıklanan program içerisinde 12 milyon liralık kırsal kalkınma programıyla direk ilgiliyiz. Proje hazırlama aşaması, bu işin vazgeçilmezi. Daha fazla istifade etmenin yolu da bir yarışma şeklinde geçen projelerde daha güzel projeleri hazırlamak. Proje teklif çağrısı bir yarışma olması sebebiyle niteliğinde, çok sayıda proje sunulması bizim şansımızı artıracaktır.”

DEĞİRMENCİ DETAYLI BİLGİ VERDİ

2015 yılı mali destek programı hakkında detaylı açılamalarda bulunan BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci çok sayıda davetlinin katıldığı toplantılarda bugüne kadar açılan teklif çağrılarının sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Önceki teklif çağrılarının etki analizlerinde çıkan sonuçların, yeni ilan edilen programların tasarım sürecinde kendilerine ışık tuttuğunu belirtti. Ajansın mali destekler dışında yürüttüğü faaliyetler hakkında da kısa bilgiler veren Değirmenci tanıtım toplantılarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduğunu belirtti.

BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, programların amaçlarını şöyle özetledi; “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi programının amacı, Bölgede var olan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılarak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile sağlık turizminin geliştirilmesidir.

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi programına ayrılan bütçenin 3 milyon TL olduğunu belirten Değirmenci programın bütün kar amacı güden işletmelere açık olduğunu belirtti.

Kırsalda Ekonomik Kalkınma programında ise; “Kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirten Değirmenci bu programın toplam bütçesinin 12 milyon TL olarak belirlendiğini, programın 3 milyon TL’lik bölümünün kar amacı gütmeyen kurumlara ayrıldığını ve kalan 9 milyon TL’nin ise KOBİ, çiftçi, kooperatif gibi kar amacı güden kuruluşlara yönelik olduğunu belirtti.