MARMARA BÖLGESİ VE KOMŞU KALKINMA AJANSLARI TOPLANTISI

MARMARA BÖLGESİ VE KOMŞU KALKINMA AJANSLARI TOPLANTISI

Marmara Bölgesi ve Komşu Kalkınma Ajansları Mekânsal Gelişme Şeması ve Ortak Proje/Program Önerileri Toplantısı Gerçekleştirildi

BEBKA koordinasyonunda Marmara Bölgesi ve komşu Kalkınma Ajanslarının katılımıyla gerçekleştirilen Mekânsal Gelişme Şeması ve Ortak Proje/Program Önerileri Toplantısı ile, 2024-2028 yıllarını kapsayacak yeni Bölge Planları içerisinde hazırlanacak Mekânsal Gelişme Şemaları görüşüldü. Toplantıya katılım sağlayan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFERKA) temsilcileri ile hazırlayacakları ya da hazırladıkları şemalara bölgeleri özelinde görüş verildi. İlgili Kalkınma Ajansları tarafından bölgeleri için belirlenen mekânsal gelişim öngörüleri değerlendirilirken, bölgesel gelişime dair bu öngörülerin bölgeler arası etkileşimi de masaya yatırıldı.

Toplantıda görüşülen bir diğer önemli konu başlığı ise Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları tarafından geliştirilecek ortak proje ve program önerileri oldu. Bölgelerin dinamikleri çerçevesinde belirlenen proje ve program önerileri diğer ajanslar ile paylaşılırken, bu projeler ve programlar için ortaklıklar ve maliyetler değerlendirildi.