MELEK YATIRIMCI EKOSİSTEMİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

MELEK YATIRIMCI EKOSİSTEMİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Uludağ Üniversitesi, IBM ve BTSO ortaklığında “Bursa’daki Girişimci ve Melek Yatırımcı Ekosisteminin Geliştirilmesi Çalıştayı” düzenledi.

Beyin fırtınası yoluyla, Bursa’daki girişimci ve melek yatırımcı eko-sisteminin geliştirilmesinin amaçladığı “Bursa’daki Girişimci ve Melek Yatırımcı Ekosisteminin Geliştirilmesi Çalıştayı”, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, BEBKA, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), IBM’in ortaklığında, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çalıştaya, BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, UÜ TTO Girişimcilik ve Şirketleşme Modülü Koordinatörü Doç. Dr Erkan Özdemir, BİSİAD Başkanı Osman Akın ile çok sayıda akademisyen, işadamı ve öğrenci katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, “Girişimcilik ya da melek yatırımcılık, Ar-Ge ve inovasyonda çok kilit bir rol oynuyor. 2023 yılı hedeflerine ve ülkenin genel manadaki gelişmesine ve kalkınmasında çok kritik bir rol oynayan kelimedir girişimcilik. Melek Yatırımcılık ise girişimciliğe nispeten daha yeni yeni duyulmaya başlanan ama çok önemli bir model” dedi.

Tamer Değirmenci: Gençler girişimcilikten kaçıyor

Melek yatırımcılık konusunda dünyadan örnekler veren Değirmenci, ABD’de 275 bin melek yatırımcının bulunduğunu ve yılda yaklaşık olarak 70 bin yatırımı hayata geçirdiğini kaydetti. Türkiye’de bu konuda bir yasal düzenlemenin yapıldığını belirten Tamer Değirmenci, “Fakat bunun ötesinde bizim melek yatırımcılık ve girişimcilik konusunu genel anlamda ve ülkemize uygun modellerle bu çalışmaları hayata geçirerek bu potansiyeli en üst seviyede kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Türkiye’de gençlerin girişimcilikten kaçtığı gibi bir algının olduğundan bahseden Tamer Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de şöyle bir izlenim var: Gençler girişimcilikten kaçıyor ve hatta özel sektörde çalışmak bile risk olarak görülüyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda girişimcilik kavramını daha da güçlendirmemiz, bu konuda modellerin, destek mekanizmalarının, ortaklık yapılarını sağlam temeller üstünde geliştirerek bu konuyu ilerletmemiz gerekiyor. Biz de BEBKA olarak, bölgemizde bu çalışmaların yürütülmesine katkı sağlıyoruz. “

Değirmenci: Yol haritasındaki hedeflere ulaşmak için çalışacağız

BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, çalıştayın açılışındaki konuşmasını, “Önümüzdeki dönemde, buradan çıkacak sonuçlara göre Bursa’da yerel girişimcilik ağının nasıl oluşturulacağına yönelik ve daha sonra da diğer ilgili kurumlarla bu konuyu nasıl hayata geçirebileceğinin tespiti ve belirlenen yol haritasındaki hedeflere nasıl ulaşacağımızı çalışacağız. Bölgenin, Ar-Ge ve inovasyondaki kapasitesini arttırmaya ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji kullanan firmalara dönüştürülmesi konusunda katkılarımız devam edecektir” diyerek tamamladı.

Akyel: Para bir şekilde bulunur. Asıl olan girişimciliğin öteye nasıl taşınacağıdır.

Çalıştayda konuşan IBM Ekosistem İlişkileri Müdürü Jale Akyel de, IBM’in global girişimcilik programlarından bahsetti.

Akyel, girişimcilikte asıl olanın para olmadığını belirtirken, “Her girişimci işe para bularak başlamıyor. Para ya da hibeler veya destekler bir şekilde bulunuyor. Asıl olan bu girişimciliğin nasıl öteye taşınacağıdır. Burada da mentörler devreye giriyor. Bazı durumlarda mentörlerin fikirleri paranın bile önüne geçebiliyor” ifadelerini kullandı.

Yeni girişimciden tüyolar

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Programından yararlanan girişimci Dr. Ahmet Burak Ölçen de, 2013 yılının Nisan ayında TÜBİTAK’ın 1512 Girişimcilik Programından yararlanarak kurduğu RFMTEK firmasının çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Çalıştay öncesi gerçekleştirilen açılış konuşmaları ve sunumların son kısmında ise IBM Kurumsal Hizmet Gücü Projeleri Sözcüleri Jose Valencia Castellanas ile Loenardo S. Da Rocha, Bursa’daki Melek Yatırımcı ve Girişimcilik Ekosistemi Fizibilite Çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.

Açılış konuşmaları ve kurumların sunumlarından ardından katılımcılar, çalıştayın ikinci kısmına geçildi. 3 farklı çalışma grubundaki katılımcılar, kendilerine yöneltilen 9 farklı soruya yanıt ararken, Bursa’nın melek yatırımcı ve girişimcilik alanındaki güçlü ve zayıf yönlerini tespit etti.