SAĞLIK TURİZMİ MASTER PLANI ÇALIŞMASINDA SONA GELİNDİ

SAĞLIK TURİZMİ MASTER PLANI ÇALIŞMASINDA SONA GELİNDİ

Bursa’daki sağlık turizmi potansiyelinin ortaya konularak, bu potansiyelin harekete geçirilmesi için BEBKA tarafından sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ve destekleyen birçok kurumun da dâhil olduğu sağlık turizmi sektörüne ait yürütülen analiz çalışmaları, gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Master Planı Çalışmasında sona gelindi.

 

Sağlık Turizmi son dönemde dünya genelinde ön plana çıkan ve ülkelerin önemli ölçüde yatırım yapmaya başladığı bir turizm türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Medikal turizm, termal turizm ve üçüncü yaş turizmi olarak sınıflandırılabilen sağlık turizminin ülke ekonomisine katkısı, ülkemizde de ön plana çıkmış ve son yıllarda bazı illerimizde bu alana yönelik özel hizmetler sunulmaya başlanmıştır.

 

Uluslararası kalite standartlarında sağlık hizmeti veren birçok hastane, poliklinik, tıp merkezi gibi kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapan Bursa, aynı zamanda sahip olduğu (başta termal kaynaklar olmak üzere) doğal kaynaklar ile sağlık turizminde hem tedavi hem de tedavi sonrası rehabilitasyon hizmetleri olanaklarında çok büyük bir potansiyele sahiptir. Mevcut durumdaki sağlık turizmi hizmetlerinin geliştirilmesi, ildeki sağlık turizmi potansiyelinin en üst düzeyde değerlendirilmesi başta Bursa olmak üzere ülkemizin tanıtımına yardımcı olacak ve ülkemize önemli ölçüde gelir kazandıracaktır.

 

Bu noktadan hareketle, Bursa ilinin de sağlık turizmi potansiyelinin ortaya konularak bu potansiyelin harekete geçirilmesi için BEBKA tarafından Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kamu Hastaneleri Birliği ve Uludağ Üniversitesi katkılarıyla Bursa Sağlık Turizmi Master Planı çalışmaları Eylül 2013’te başlatıldı.

 

Strateji Çalışmasında Katılımcılık Ön Planda

Sektörel analizler aracılığıyla strateji belgesinin veriye dayalı teknik boyutunun; toplantılar, anketler ve çalıştaylar aracılığıyla da katılımcılık boyutunun ön plana çıkarılması hedeflendi. 

 

İlk aşamada Bursa ilinde sağlık turizminin gelişimi için öncelikli olan dinamiklerin belirlenmesi amacı ile sektör paydaşlarıyla yüz yüze görüşmeler şeklinde anketler gerçekleştirilerek Mevcut Durum Analizi yapıldı. Bu kapsamda, hastaneler, tıp ve tedavi merkezleri, oteller, seyahat acenteleri, tur şirketleri ve organizasyon firmalarından üst düzey yetkililerden oluşan toplam 27 paydaş ziyaret edildi.

 

Daha sonraki aşamada ise termal tesisler ve sağlık kuruluşları için ayrı hazırlanan anketler internet ortamında üst düzey sektör temsilcilerinin görüşüne sunuldu. Termal Tesis Anketi ile Bursa'da termal konaklama tesislerinin özellikleri ve sunulan termal tedavi hizmetleri başta olmak üzere mevcut durumunun belirlenmesi ve sağlık turizmi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.   Bu ankete Bursa’da termal konaklamada önde gelen 17 kuruluş veri sağladı.

 

Medikal Altyapı Anketi ile de hastanelerin yürüttüğü faaliyetler, kapasiteleri, operasyon maliyeti ve bekleme süreleri üzerine sorular yöneltilerek Bursa’nın sağlık konusunda sunduğu hizmetlerin uluslararası sağlık kuruluşları ile karşılaştırılması hedeflendi.  Bu çalışmaya da 23 kuruluş katılım sağladı.

 

Şubatta düzenlenen çalıştayda ise, Bursa’da sağlık turizminin geliştirilmesi için hedef ve stratejiler paydaşların katılımıyla belirlendi.  Çalıştay çıktıları ajansın yürütmüş olduğu saha çalışmaları ile bütünleştirilerek master plan çalışması nihai hale getirilecek.

 

Bursa Sağlık Turizmi Potansiyeli Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Tanıtılacak

Çalıştaya katılım sağlayan Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Tontuş açılış konuşmasında Bursa’nın, sağlık turizminin geliştirilmesinin hedeflendiği 3 şehirden biri olduğunu kaydetti. 

 

Bu nedenle, 15-16 Mart tarihlerinde İstanbul’da İlgili bakanlıkar tarafından düzenlenecek "10. Kalkınma Planında Sağlık Turizmi Programı Değerlendirme Toplantısı"nda Bursa sağlık turizmi potansiyeli ve şimdiye kadar yapılan çalışmalar sağlık turizmi temsilcilerine tanıtılacak.  Toplantıda Bursa ekibinde Bursa Valiliği başta olmak üzere Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği, Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) ve Ajansımız yer alacak. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü medikal turizm kapsamında Bursa’nın potansiyelini ve yeni yatırımlarını, BUSAT ise Bursa’nın termal turizm potansiyelini vurgulayacak. Ajansımız da sağlık turizmi alanında Bursa’nın nasıl fark yaratacağını ve Bursa’nın gerek termal tesisleriyle gerekse sağlık kuruluşlarıyla sağlık turizminde nasıl marka haline getirileceğini bu toplantıda anlatacak.

 

Ayrıca Dubai’de 5-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Medikal Sağlık Turizmi Fuarı ve Konferansı (IMTEC) kapsamında yapılacak ziyarette fuar katılımcısı kurumlarla görüşmenin yanı sıra özellikle Dubai Sağlık Serbest Bölgesi modelini incelemek üzere yetkililerle görüşülmesi hedeflenmektedir.