SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI

Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeyi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermeyi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamayı, istihdam edilebilirliği artırmayı, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemeyi ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlayan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) için ön başvurular kabul edilmeye başlanmıştır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda bölgemizde Ajansımız tarafından yürütülen SOGEP kapsamında uygun bulunan proje önerilerinin, başvuru sahibi kurum ile Ajans koordinasyonunda geliştirilmesi beklenmektedir. Programa başvuru yapacak kurumların proje ön başvurularını aşağıda yer alan proje öneri formuna uygun şekilde hazırlayarak sogep@bebka.org.tr adresine 13.02.2023 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin SOGEP Proje Öneri Formunu yine aşağıda yer alan bilgilendirme sunumunu inceledikten sonra hazırlamaları tavsiye olunur.

 

SOGEP Bilgilendirme Sunumu

SOGEP Öncelikleri

2023 SOGEP Proje Öneri Formu