TASARIM VE YARATICI ENDÜSTRİLER BEBKA’NIN ODAĞINDA

TASARIM VE YARATICI ENDÜSTRİLER BEBKA’NIN ODAĞINDA

Yaratıcı endüstriler, temel olarak kişisel yaratıcılık, bilgi ve beceriler vasıtasıyla, kültürel zenginliğini geliştiren ve yeni meslek alanları oluşturan alanlardır. Yazılım, yayın, mimari, tasarım, medya, reklam, film, müzik, sahne sanatları, görsel ve grafik sanatlar, video ve bilgisayar oyunları ve moda sektörleri yaratıcı endüstrileri oluşturmaktadır. 2014’te, BEBKA, kurduğu ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile bölgemizde, seramik, animasyon, mobilya ve ev tekstili/bebe tekstil ve moda tasarım gibi önde gelen alanlarda beceri analizi, yaratıcı tasarım alanında ihtiyaçların belirlenmesi ve elde edilen bulgular doğrultusunda tasarım ve markalaşmayı güçlendirmek için bölgesel strateji geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu süreç, Bulgaristan, İrlanda, İngiltere, Danimarka gibi ülkeler ile BTSO, ESO, Anadolu Üniversitesi ve Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu gibi ulusal kurumlar ile işbirliği halinde yürütülecektir.

 

Yaratıcı Tasarıma Gelecek Stratejisi

Bu ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri incelenirken bölgemizdeki potansiyel de tanıtılarak geleceğe dönük iş birlikleri kurulacaktır. Ülkeler arası elektronik portal oluşturularak, yaratıcı endüstrilere yönelik eğitim, işbirlikleri, iyi uygulama örnekleri, girişimcilerin ve yatırımcıların buluşarak sektörün gelişmesine yön verecek çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır. Bu faaliyetleri içeren bir proje, BEBKA koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği’nin ERASMUS+ hibe programı kapsamında, Ana Eylem 2: Stratejik Ortaklıklar başlığı altında, Ulusal Ajans’a sunulmuştur.

 

 

Bursa: Tasarım Şehri

2015’te, BTSO, ESO, Bilecik TSO, UİB, İMOS, BEKSİAD gibi kurumlar ile işbirliği halinde, Bursa’nın tasarım markası bir şehir olarak tanıtılması amacı ile düzenlenecek “Tasarım Haftası” etkinliklerinde BEBKA,  yaratıcı tasarım alanında çalıştaylar, bilgi paylaşımları, B2B görüşmeleri düzenleyerek genç girişimcilerin, tasarımcıların, öğrencilerin ve yatırımcıların bir araya gelmesini hedeflemektedir.

 

Bilim ve Tasarım

Bilim ve Teknoloji Merkezi ile işbirliğinde düzenlenmesi planlanan “Bilim Şenliği”nde, BEBKA, yaratıcı tasarım ile farklı sektörlere yönelik çalıştay ve bilgilendirme seminerleri ile tasarımcıların yatırımcılar ile buluşmasını, sektörlerin tasarım potansiyelinin artırılmasına destek olmayı planlamaktadır.

 

Eskişehir’de büyük potansiyel: Animasyon

Animasyon sektörü dünya genelinde son yıllarda büyük odak noktası haline gelmiş, katma değeri yüksek ve çok geniş bir sektör olarak görülmektedir. Eskişehir’de potansiyeli olan animasyon sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacı ile Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Bölümü ile işbirliği halinde, Animasyon film yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır. Animasyon yarışması ile ulusal ve uluslararası alanda bölgemizdeki insan kaynakları potansiyeline dikkat çekilecek, iş rehberliği desteği ve B2B’ler ile yeni yatırımlara olanak sağlanacaktır.

 

Yaratıcı Girişimcilere Avrupa’da deneyim

“Genç Girişimiler için ERASMUS” teklif çağrısına başvuru yapılan proje ile de 2015 yılında, yaratıcı sektörler, turizm ve yeni teknolojilerde, İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa’daki yeni girişimciler ile deneyimli girişimciler arasında bir platform oluşturulması ve genç girişimcilerin iş planlarını geliştirecekleri deneyim paylaşımı ortamları sağlanması planlanmaktadır.