TR41 BÖLGESİ İLÇE KALKINMA ENDEKSİ İSTATİSTİK KONGRESİNDE SUNULDU

TR41 BÖLGESİ İLÇE KALKINMA ENDEKSİ İSTATİSTİK KONGRESİNDE SUNULDU

Türk İstatistik Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği Uluslararası İstatistik Kongresinin sekizincisi, 27-30 Ekim 2013 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de gerçekleştirildi.

Uluslararası 8. İstatistik Kongresi’nde, istatistik biliminde çok geniş bir konu yelpazesinde yapılmış olan bilimsel çalışmaların üniversite, kamu ve özel sektör temsilcileri ile paylaşılması ve her alanda yer alan istatistik biliminin ileriye yönelik olarak çok daha bilinçli bir şekilde kullanımının sağlanması hedeflendi.

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası İstatistik Kongresi’nin bu yılki programı için Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları’ndan istatistikle ilgili çalışmalarının sunulduğu ‘Kalkınma Bakanlığı Özel Oturumu’ düzenlendi. Üçü Kalkınma Bakanlığı’na, biri üniversiteye ve yedisi Kalkınma Ajanslarına ait toplam onbir bildirinin yer aldığı özel oturumda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) adına Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Emine ARSLAN PAULİ ‘TR41 Bölgesi İlçe Kalkınma Endeksi’ başlıklı bildiri sunumu ile kongreye katılım sağladı.

TR41 Bölgesi İlçe Kalkınma Endeksi, TR41 Bölgesi’nin Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerine bağlı toplam 39 ilçesi düzeyinde, 2010-2012 yılları dönemi için ulaşılabilen güncel veriler kullanılarak hazırlanmış 24 göstergeden oluşmaktadır. Temel Bileşenler Analizi (TBA) kullanılarak hazırlanan endekste, 39 ilçe endeks değerlerine göre incelenmiş, çalışma TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 2014-2023’te kullanılmıştır.