11. Kalkınma Planı
İNCELE

Yeni Ekonomi Programı 2020-2022

İNCELE

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 2007-2023

İNCELE

Binyil Kalkinma Hedefleri 2010

İNCELE

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2010-2023

İNCELE

TR4 Dogu Marmara Bölgesi Tarım Master Planı

İNCELE

Ulaştırma Ana Planı Stratejisi

İNCELE

Türkiye Iklim Degisikligi Stratejisi 2010-2023

İNCELE

2023 Eğitim Vizyonu

İNCELE

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)

İNCELE

Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)

İNCELE

Türkiye Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası

İNCELE

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

İNCELE

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi 2023

İNCELE

Yükseköğretimde Uluslararasılaştırma Stratejisi Belgesi (2018-2022)

İNCELE

Türkiye’nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol Haritası

İNCELE

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

İNCELE