YENİLİK TEMELLİ SEKTÖREL DÖNÜŞÜM PAYDAŞLARLA ELE ALINDI

YENİLİK TEMELLİ SEKTÖREL DÖNÜŞÜM PAYDAŞLARLA ELE ALINDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde stratejik alanlarda odaklanarak uluslararası rekabet düzeyini artırmasını amaçlayan çalışmalara bir yenisi eklendi.

2018-2020 yıllarını kapsayan Yenilik Temelli Sektörel Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (YTSD) özelinde oluşturulan Yönlendirme ve Danışma Kurulu BEBKA Genel Sekreterliği başkanlığında ilk toplantısını Bursa’da gerçekleştirdi.

Yılda 2 kez yapılması planlanan danışma kurulunun ilk toplantısı, TÜMSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Recep Hakan Ziya ile Bursa, Eskişehir ve Bilecik’ten gelen akademisyenler ve sektör paydaşları katıldı.

“Programlarımızı orta vadeli hazırlamaya başladık”

Programın açılış konuşmasını yapan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, yenilik temelli sektörel dönüşüm programının, Ajans tarafından iki yıldır uygulandığını söyledi. Gerim, “10 yıllık tecrübelerimizin ardından, son yıllarda sonuç odaklı programlara çıkmaya ve programlarımızı 3 (üç) yıllık hazırlamaya başladık. Bu yaklaşım çerçevesinde, kamu kurumları ve diğer ajanslarla uyumlu olarak; Orta vadeli hedefler çerçevesinde bizler de sonuç odaklı programlarımızı belirliyoruz. Bunlar, yenilik temelli sektörel dönüşüm, sürdürülebilir üretime geçiş, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve animasyon sektörünün geliştirilmesine yönelik programlardır. Ülkemizin, sanayimizin gelişebilmesi için genç girişimcilere ihtiyacımız var ve bu genç beyinleri yakalayarak, sisteme dahil etmemiz gerekiyor. Bununla beraber, bölge illerimizde önemli bir turizm altyapısı bulunuyor, bu anlamda turizmle ilgili tanıtım faaliyetleri, planlamalar ve stratejiler ortaya koymaya da devam ediyoruz” dedi.

 

“Gözden kaçan alt sektörleri de geliştirmeliyiz”

YTSD’nin temel mantığının ileri teknoloji ürünlerin üretiminin artırılması olduğunu söyleyen Gerim, “Bu programla beraber, milli savunma sanayi başta olmak üzere, diğer birçok alanda ithalata bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Sanayide dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması, malzeme teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ülkemiz için önemli konular arasında. Sonuç odaklı program çerçevesinde bir akıllı uzmanlaşma stratejisi ortaya koymaya çalışıyoruz. 2010 yılından itibaren, bu stratejiler Avrupa Birliğinde de oldukça önemsiyor. Temel hedeflerimizden bir diğeri de, gözden kaçan ama katma değeri yüksek alt sektörlerin de öne çıkartılması. İllerimizde başat olan sektörlerin yanı sıra, alt sektörlerinde geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu ve böylelikle bu sektörlerden yüksek katma değer sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Toplantıda, BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, program kapsamında yürütülen faaliyetler ile TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi çalışmaları hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yaparken, BEBKA Program Yönetimi Başkanı Sabri Bayram da, BEBKA’nın sanayiye yönelik verdiği destek programları hakkında sunumda bulundu.

BEBKA tarafından geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ‘TR41 Bölgesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası sonuçları ile ilgili değerlendirmeler de proje danışmanları Emre Koyuncu ve Esen Çağlar tarafından katılımcılara sunuldu