ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ ULUSAL KÜMELENME STRATEJİSİ RAPORU YAYIMLANDI

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ ULUSAL KÜMELENME STRATEJİSİ RAPORU YAYIMLANDI

2012 yılında başlatılan Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen Bitkisel Üretimde Kümelenme Çalışmalarının ilk aşamasında ele alınan zeytin ve zeytinyağı sektörü kümelenme politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yer aldığı strateji belgesi hazırlandı.

Bitkisel Üretimde kümelenme çalışmaları kapsamında ilk etapta pilot sektör olarak seçilen zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili çalışmalar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) arasında yapılan protokol ile başlatılmıştı. Ortak akıl toplantıları, bölgesel toplantılar, teknik inceleme ziyaretleri ve teknik heyet toplantıları ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda zeytin ve zeytinyağı sektörü kümelenme politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamlı bir strateji belgesi ve destek mekanizması ile ortaya konuldu.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe etkin kümelenme stratejileri ile üretimin, ihracatın ve verimliliğin artırılması amacıyla başlatılan proje Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı liderliğinde ve TÜSSİDE proje ekibi yürütücülüğünde koordine edildi. İlgili diğer bakanlıklar, özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve kuruluları ile akademisyenler ve BEBKA’dan planlama uzmanı Yasin Dalgıç’ın da dahil olduğu teknik komite ile periyodik toplantılar yapıldı, saha çalışmaları, yurtiçi/yurtdışı teknik inceleme ziyaretleri ve çalıştaylar gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin analizleri ve görüşler doğrultusunda ülkemizin zeytin ve zeytinyağı sektörü ulusal kümelenme stratejileri belirlendi. Bu strateji belgesi kapsamında ortaya konulan destek mekanizmasının da önümüzdeki dönemde zeytin ve zeytinyağı sektöründe kümelenme çalışmalarını teşvik etmesi ve sektör kuruluşları arasında önemli işbirlikleri geliştirerek sektörün uluslararası rekabet düzeyini arttırması hedeflendi.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi kapanış toplantısı gerçekleştirildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sahipliğinde TÜBİTAK TÜSSİDE koordinatörlüğünde yürütülen ‘Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi’nin kapanış toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantıya, zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren firmalar, üniversiteler, birlikler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektörün temsilcileri katıldı.

Kapanış toplantısında da, proje kapsamında yürütülen faaliyetler, alınan sonuçlar, oluşturulan stratejiler katılımcılarla paylaşıldı, zeytin ve zeytinyağı sektöründe kümelenme konusunda farkındalık artırıldı. Proje kapsamında oluşturulan strateji ve politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından önümüzdeki dönemde zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili düzenlemelerin, politikaların ve desteklerin geliştirilmesinde kullanılacak.

Proje hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız

Strateji raporunu görüntülemek için tıklayınız