2010 Yılı Mali Destek Programı

2010 yılında Bölge Planının en önemli gelişme eksenlerinden olan Sanayide Verimlilik ve Rekabetçilik ile Turizmde Çeşitlilik eksenleri kapsamında “Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Artırılması” Mali Destek Programı ilan edilmiş olup destek tutarı olan 12 milyon TL’nin 8 milyon TL’si kar amacı güden kuruluşların, 4 milyon TL’si kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine tahsis edilmiştir. Program kapsamında yürütülen projeler Nisan 2012 itibariyle tamamlanmıştır.
Başvuru Rehberleri ve Eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız