2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KASIM – ARALIK DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KASIM – ARALIK DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik eğitim ve uzman/danışman desteği sağlamak amacıyla “2012 Yılı Teknik Destek Programı”nı başlatmıştır. Teknik Destek Programı için başvurular Mayıs ayı başından itibaren alınmış olup, projeler Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilmiştir.

2012 yılı Kasım-Aralık Dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir. Kasım-Aralık dönemine teslim alınan 25 adet projeden başarılı olarak destek almaya hak kazananların başvuru koduna göre sıralanmış listesi aşağıdaki gibidir:

2012 Yılı Kasım-Aralık Döneminde Teknik Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Başvuru Kodu Başvuru Sahibi Kurum Proje Adı
TR41-12-TD-04-01 Mudanya Turizm ve Otelcileri Birliği Derneği Mudanya Turizm ve Otelcileri Turizm Eğitimi
TR41-12-TD-04-02 Orman ve Su İşleri (Doğa Koruma ve Milli Parklar) 2. Bölge Müdürlüğü Sürdürülebilir Kalkınma için Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik Konusunda Eğiticilerin Eğitimi
TR41-12-TD-04-03 Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Girişimci Esnaf Geliştirme Projesi
TR41-12-TD-04-04 Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuarın Akreditasyonunun Sürekliliği için Kalibrasyon Eğitimi
TR41-12-TD-04-05 Uludağ Üniversitesi (Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu) Autodesk Maya ile Karakter Modelleme ve Animasyon
TR41-12-TD-04-06 Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Verimli ve Kaliteli Hizmet İçin Eğitim
TR41-12-TD-04-07 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mali Tabloların Analizi ve Yorumlanması Eğitimi
TR41-12-TD-04-08 Anadolu Üniversitesi PMP (Project Management Professional) Sınavı Hazırlık Eğitimi
TR41-12-TD-04-09 Etkin Kadınlar Kültür ve İletişim Derneği (Etkinder) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
TR41-12-TD-04-10 Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa Şubesi Tüm Sanayici ve İş Adamları Gelişiyor
TR41-12-TD-04-11 Bursa Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Güçlendirme Vakfı Mesleğe Güvenle Başlıyorum
TR41-12-TD-04-12 Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi
TR41-12-TD-04-14 Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa’da Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Konusunda Kapasite Geliştirme
TR41-12-TD-04-17 Tepebaşı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımın İletişim Dili
TR41-12-TD-04-18 Yıldırım Kaymakamlığı İSO 50001 Enerji Yönetimi Eğitimi
TR41-12-TD-04-19 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kaynaklarını Etkin Yönetiyor
TR41-12-TD-04-20 Osmangazi Belediyesi Proje Geliştirme Birimi için Proje Yönetimi Eğitimi
TR41-12-TD-04-22 Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eko-Okul Eğitimleri Fark Katıyor
TR41-12-TD-04-23 Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçemizdeki Makine Alanı Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim Kapasitelerinin Geliştirilmesi
TR41-12-TD-04-24 Şeyh Edebali Derneği Bilecik Gönüllü Kültür Sanat Rehberliği Eğitim Programı “Tanıtmak İstiyorum”

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Teknik Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır.

Başarılı başvuru sahipleri yazılı olarak da bilgilendirilmekle birlikte, sözleşmeler, başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç on iş günü içinde imzalanacaktır. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sözleşme esnasında sunmaları gereken belgelerin listesi için tıklayınız.

2012 yılı Teknik Destek programı, Kasım-Aralık dönemi sonuçlarının da ilan edilmesiyle birlikte kapanmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Eklenme Tarihi: 21/01/2013