2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde; bölgemizde konu ile ilgili proje geliştirme süreci Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülecektir.

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

SOGEP kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte ve sosyal etki düzeyi yüksek nitelikte olması önem arz etmektedir.

SOGEP ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve özel kesim kuruluşlarının projelerine destek verilmesi öngörülmektedir.

Program kapsamında desteklenecek projelerin, asgari proje bütçesi 1.000.000 (bir milyon) TL olup; kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olabileceği projelerde eş finansman katkısı asgari %10, kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde ise eş finansman katkısı asgari %50’dir. Program kapsamında projelerin uygulama süresi en fazla 18 (on sekiz) aydır.

Programa başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, ekte yer alan “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Öneri Formu”nu hazırlayıp 05.06.2020 tarihi saat 18:00’a kadar proje@bebka.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ajans tarafından uygun bulunan proje fikirleri, başvuru sahibi kurum ile Ajans koordinasyonunda geliştirilecek; nihai olarak 2020 Yılı SOGEP kapsamında her il için üçer proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın değerlendirmelerine sunulacaktır.

Başvuru sahiplerinin proje öneri formunu doldurmadan önce ekte yer alan bilgilendirme sunumunu inceledikten sonra formu hazırlamaları tavsiye olunur.

Başvuru sahipleri için bilgilendirme toplantısı internet üzerinden zoom.us/j/780579364 adresinden 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Bilgilendirme toplantısı kapsamında başta SOGEP olmak üzere BEBKA’nın diğer açık destek programları olan Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları hakkında da detaylı bilgi verilecek.

Program hakkında detaylı bilgi almak için “Program Yönetimi Birimi” ile irtibata geçilebilir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Ekler :

SOGEP Proje Öneri Formu

SOGEP Öncelikleri

SOGEP Bilgilendirme Sunumu

2020 Yılı Mali Destek Programı Sonuçları için tıklayınız.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı dönemi 11/11/2020 tarihi itibarıyla başladı. 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen mali destek programlarının toplam bütçesi 50.000.000 TL olarak belirlendi.

Bu çağrı kapsamındaki program başlıkları şu şekildedir:

  1. Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Toplam Bütçesi: 15.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı:    Asgari Tutar: 250.000 TL     Azami Tutar: 2.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı:    Asgari Oran: %25                Azami Oran: %75

  1. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Toplam Bütçesi: 27.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı:

Organize Sanayi Bölgeleri için       Asgari Tutar: 1.000.000 TL Azami Tutar: 4.000.000 TL

Küçük Sanayi Siteleri için              Asgari Tutar: 500.000 TL    Azami Tutar: 1.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı:

Organize Sanayi Bölgeleri için       Asgari Oran: %25                Azami Oran: %50

Küçük Sanayi Siteleri için               Asgari Oran: %25                Azami Oran: %75

  1. Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Toplam Bütçesi: 8.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı:    Asgari Tutar: 250.000 TL    Azami Tutar: 1.500.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı:    Asgari Oran: %25                Azami Oran: %75

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 31/01/2021 saat 23:59, projeye ilişkin taahhütnamenin imzalanması/iletilmesi için son tarih 05/02/2021 saat 18:00 olarak belirlenmiştir.
Başvuru Rehberleri:

Her bir programın detaylı bilgilerinin yer aldığı başvuru rehberleri ve program broşürlerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız…

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız…

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız…

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı broşürü için tıklayınız…

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı broşürü için tıklayınız…

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı broşürü için tıklayınız…

Destekleyici Belge Şablonları için tıklayınız…

2020 Yılı Mali Destek Programları için proje başvurularının hazırlanmasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) kullanılacaktırBaşvurular, KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen teklif taahhütnamesi e-imza ile imzalanacaktır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esas olup, taahhütnamenin e-imza ile imzalanamadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından imzalanıp tarandıktan sonra proje@bebka.org.tr adresine e-posta olarak iletilecektir. Başvuru taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin e-posta olarak Ajansa iletilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

Bilgilendirme Toplantıları:

Mali destek programlarının bölgede etkin tanıtımı için programlarla ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı çevrimiçi bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılara katılım sağlayamayanlar için Ajansımızın kurumsal Youtube kanalından ilgili bilgilendirme videolarına ulaşılabilmektedir (https://www.youtube.com/user/TCBEBKA). Ayrıca bilgilendirme sunumlarına da aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir:

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız…

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız…

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız…

Proje Yazma Eğitimleri:

Proje teklif çağrısı kapsamında, 03.12.2020 tarihinde projelerin KAYS üzerinden başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alındığı ücretsiz, çevrimiçi proje yazma eğitimi düzenlenmiştir. Eğitime katılım sağlayamayanlar için eğitim kaydını, Ajansımızın Youtube kanalından (https://www.youtube.com/c/TCBEBKA) izleyebilirsiniz.
Eğitim Dokümanları

Proje yazma eğitimi sırasında kullanılan eğitim dokümanları için tıklayınız…

Proje döngüsü eğitimi, proje başvuru formu ve bütçe ile ilgili eğitimler ayrıca çevrimiçi olarak internet sitemiz üzerinden sesli ve animasyonlu olarak sunulmaktadır. Proje yazma eğitimlerine katılma fırsatı bulamayan ya da bilgilerini pekiştirmek isteyenler çevrimiçi proje yazma eğitimi yazılımından da yararlanabilirler.

Çevrimiçi proje yazma eğitimine erişmek için tıklayınız…

Teknik Yardım Masası:

Başvuru sahiplerinin mali destek programları hakkında daha detaylı bilgi alabilmeleri, başvurusu yapılması planlanan proje(ler) ile ilgili sorularını yöneltebilmeleri ve görüş alışverişi yapılması amacıyla internet üzerinden randevu alınması suretiyle çevrim içi teknik yardım masası hizmeti verilecektir. Her bir proje sahibi için azami 1 saatlik süre ayrılacak olup, başvuru sahipleri verilecek bağlantıdan randevu alarak söz konusu hizmetten faydalanabileceklerdir.

Teknik yardım hizmeti almak isteyenler https://www.bebka.org.tr/etkinlik/ bağlantısından tarih ve saatleri görebilir, kayıt olabilirler. Kayıt olan kişiye görüşme öncesinde çevrim içi bağlantı kodu gönderilecektir.

Teknik Yardım Hizmeti Takvimi

İL TARİH
BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

11 Ocak 2021 Pazartesi
05 Ocak 2021 Salı 12 Ocak 2021 Salı
06 Ocak 2021 Çarşamba 13 Ocak 2021 Çarşamba
07 Ocak 2021 Perşembe 14 Ocak 2021 Perşembe
08 Ocak 2021 Cuma 15 Ocak 2021 Cuma

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.):

Başvuru rehberlerinde cevabı bulunamayan sorular proje@bebka.org.tr adresine e-posta ile iletilebilecektir. Ajansa iletilen sorular 10 gün içerisinde cevaplanacaktır. Eşitlik ve tarafsızlık ilkesi gereği geneli ilgilendiren soruların cevapları www.bebka.org.tr internet sitesindeki Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) bölümünde yayımlanmıştır.

2020 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Soruları için tıklayınız…

KAYS Kullanım Kılavuzu:

KAYS üzerinden proje başvurusu yapabilmek için izlenmesi gerekli adımların açıklandığı kullanım kılavuzları için tıklayınız…

2020 Yılı Mali Destek Programı Sonuçları için tıklayınız.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı dönemi 11/11/2020 tarihi itibarıyla başladı. 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen mali destek programlarının toplam bütçesi 50.000.000 TL olarak belirlendi.

Bu çağrı kapsamındaki program başlıkları şu şekildedir:

  1. Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Toplam Bütçesi: 15.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı:    Asgari Tutar: 250.000 TL     Azami Tutar: 2.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı:    Asgari Oran: %25                Azami Oran: %75

  1. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Toplam Bütçesi: 27.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı:

Organize Sanayi Bölgeleri için       Asgari Tutar: 1.000.000 TL Azami Tutar: 4.000.000 TL

Küçük Sanayi Siteleri için              Asgari Tutar: 500.000 TL    Azami Tutar: 1.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı:

Organize Sanayi Bölgeleri için       Asgari Oran: %25                Azami Oran: %50

Küçük Sanayi Siteleri için               Asgari Oran: %25                Azami Oran: %75

  1. Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik)

Programın Toplam Bütçesi: 8.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı:    Asgari Tutar: 250.000 TL    Azami Tutar: 1.500.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı:    Asgari Oran: %25                Azami Oran: %75

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 31/01/2021 saat 23:59, projeye ilişkin taahhütnamenin imzalanması/iletilmesi için son tarih 05/02/2021 saat 18:00 olarak belirlenmiştir.
Başvuru Rehberleri:

Her bir programın detaylı bilgilerinin yer aldığı başvuru rehberleri ve program broşürlerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız…

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız…

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız…

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı broşürü için tıklayınız…

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı broşürü için tıklayınız…

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı broşürü için tıklayınız…

Destekleyici Belge Şablonları için tıklayınız…

2020 Yılı Mali Destek Programları için proje başvurularının hazırlanmasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) kullanılacaktırBaşvurular, KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen teklif taahhütnamesi e-imza ile imzalanacaktır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esas olup, taahhütnamenin e-imza ile imzalanamadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından imzalanıp tarandıktan sonra proje@bebka.org.tr adresine e-posta olarak iletilecektir. Başvuru taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin e-posta olarak Ajansa iletilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

Bilgilendirme Toplantıları:

Mali destek programlarının bölgede etkin tanıtımı için programlarla ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı çevrimiçi bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılara katılım sağlayamayanlar için Ajansımızın kurumsal Youtube kanalından ilgili bilgilendirme videolarına ulaşılabilmektedir (https://www.youtube.com/user/TCBEBKA). Ayrıca bilgilendirme sunumlarına da aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir:

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız…

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız…

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız…

Proje Yazma Eğitimleri:

Proje teklif çağrısı kapsamında, 03.12.2020 tarihinde projelerin KAYS üzerinden başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alındığı ücretsiz, çevrimiçi proje yazma eğitimi düzenlenmiştir. Eğitime katılım sağlayamayanlar için eğitim kaydını, Ajansımızın Youtube kanalından (https://www.youtube.com/c/TCBEBKA) izleyebilirsiniz.
Eğitim Dokümanları

Proje yazma eğitimi sırasında kullanılan eğitim dokümanları için tıklayınız…

Proje döngüsü eğitimi, proje başvuru formu ve bütçe ile ilgili eğitimler ayrıca çevrimiçi olarak internet sitemiz üzerinden sesli ve animasyonlu olarak sunulmaktadır. Proje yazma eğitimlerine katılma fırsatı bulamayan ya da bilgilerini pekiştirmek isteyenler çevrimiçi proje yazma eğitimi yazılımından da yararlanabilirler.

Çevrimiçi proje yazma eğitimine erişmek için tıklayınız…

Teknik Yardım Masası:

Başvuru sahiplerinin mali destek programları hakkında daha detaylı bilgi alabilmeleri, başvurusu yapılması planlanan proje(ler) ile ilgili sorularını yöneltebilmeleri ve görüş alışverişi yapılması amacıyla internet üzerinden randevu alınması suretiyle çevrim içi teknik yardım masası hizmeti verilecektir. Her bir proje sahibi için azami 1 saatlik süre ayrılacak olup, başvuru sahipleri verilecek bağlantıdan randevu alarak söz konusu hizmetten faydalanabileceklerdir.

Teknik yardım hizmeti almak isteyenler https://www.bebka.org.tr/etkinlik/ bağlantısından tarih ve saatleri görebilir, kayıt olabilirler. Kayıt olan kişiye görüşme öncesinde çevrim içi bağlantı kodu gönderilecektir.

Teknik Yardım Hizmeti Takvimi

İL TARİH
BURSA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

11 Ocak 2021 Pazartesi
05 Ocak 2021 Salı 12 Ocak 2021 Salı
06 Ocak 2021 Çarşamba 13 Ocak 2021 Çarşamba
07 Ocak 2021 Perşembe 14 Ocak 2021 Perşembe
08 Ocak 2021 Cuma 15 Ocak 2021 Cuma

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.):

Başvuru rehberlerinde cevabı bulunamayan sorular proje@bebka.org.tr adresine e-posta ile iletilebilecektir. Ajansa iletilen sorular 10 gün içerisinde cevaplanacaktır. Eşitlik ve tarafsızlık ilkesi gereği geneli ilgilendiren soruların cevapları www.bebka.org.tr internet sitesindeki Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) bölümünde yayımlanmıştır.

2020 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Soruları için tıklayınız…

KAYS Kullanım Kılavuzu:

KAYS üzerinden proje başvurusu yapabilmek için izlenmesi gerekli adımların açıklandığı kullanım kılavuzları için tıklayınız…