Home Etkinlik Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi

Tarih

Haz 14 2022
Expired!

Zaman

14:00 - 15:30

Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi

Bursa turizminin somut, soyut, kültürel ve doğal değerlerini koruyarak bu özgün değerlerden beslenerek gelişmesi; doğru yönetişim mekanizması ile kaynaklarını doğru ve etkin kullanması; nitelikli bir yaklaşımla ve hedeflenen kitleler için doğru mesajları verecek şekilde tasarlanması ve yenilikçi bir yaklaşımla sürdürülebilirliğinin sağlanması Bursa Tanıtım, Marka ve İletişim Stratejisinin temelini teşkil etmiştir.

Bu kriterleri karşılamak adına; sahada Bursalıların, yerli ve yabancı mevcut ve potansiyel turistlerin algıları ölçülmüş, Bursa’da turizm ve ilgili alanlarda görev alan yöneticilerin, sektör profesyonellerinin, sivil toplum temsilcilerinin, akademisyenlerin ve araştırmacıların değerlendirme ve görüşleri çeşitli yöntemlerle derlenmiştir. Geçmişte Bursa’da turizme yönelik yapılan araştırma, proje ve yatırımlar analiz edilmiş, üst ölçekli politika belgeleri incelenmiş, veriye dayalı sayısal analizler yapılarak yorumlanmış ve tüm bu girdiler de paydaşların değerlendirmeleri ile bütünleştirilmiştir.

Bu kapsamlı süreç neticesinde Bursa için turizme yönelik tanıtım, marka ve iletişim stratejisi ortaya konmuştur. Bu strateji özellikle altyapı yatırımı gerektiren ve imaj harici unsurlar için tavsiye niteliğinde kurgulanmış, yapısı gereği yatırım ve projeler tanımlamamıştır. Buna karşın mevcut, planlanan ve yapılabilecek çalışmalara girdi sağlamak adına tespitleri içermiştir. Bu tespitler üst kimlik ve imaj çerçevesi, temalar ve hedef kitleler, değerler, benimseme ve insan kaynakları ile fiziki altyapı ve destekleyici hizmetler başlıkları altında bir araya getirilmiştir.

Bu tespitler doğrultusunda Bursa ili için geliştirilen strateji çerçevesi “Gelenekten Geleceğe Akan Şehir” marka çerçevesi ve su teması altında Bursa’nın fethinin 700. yıl dönümü olan 2026 hedef yılına yönelik olarak yeşil eksenler üzerinden kurgulanmıştır.

Bu kurguda Bursa’nın turistik değerleri beş tema (4 ana tema, 1 destekleyici tema) altında toplanmıştır. Bu temalar 5 ana iletişim temasını şekillendirmektedir. Her bir iletişim teması farklı turist ihtiyacına hitap eder niteliktedir. Bu iletişim temaları ve hitap ettikleri ihtiyaçlar değerlerden beslenen alt kırılımlara sahiptir. Tarih teması saygı ve öğrenme ihtiyacı, doğa teması kaçış ve dinlenme ihtiyacı, kış sporları teması adrenalin ihtiyacı, sağlık teması zindelik ihtiyacı ve gastronomi teması deneyimleme ihtiyacı ile değerler bazında sentezlenmiştir.

*14 Haziran 2022 tarihinde 14.00-15.30 saatleri arasında Merinos AKKM’de yapılacaktır.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.