KURULUŞTAN BUGÜNE KALKINMA AJANSLARINDA SOSYAL POLİTİKALAR RAPORU TAMAMLANDI

KURULUŞTAN BUGÜNE KALKINMA AJANSLARINDA SOSYAL POLİTİKALAR RAPORU TAMAMLANDI

Sosyal Politika Açılımları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Raporu tamamlanmıştır.

Sosyal Politika Açılımları Çalışma Grubu 2011 yılı sonunda Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü altında Yerel ve Kırsal Kalkınma Dairesi başkanlığında oluşturulmuş olup, grupta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte Ankara Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı temsil edilmektedir.

Sosyal Politika Açılımları Grubu çalışmalarının ilk aşamasında bölgesel düzeyde sosyal politika uygulama alanları ve araçları yurtiçi ve yurtdışı örnekler üzerinden inceledikten sonra, anket yolu ile 26 Kalkınma Ajansı’ndan sosyal politika çerçevesinde bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi edinmiştir. Elde edilen verilerle “Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar” raporu oluşturulmuş ve 23 Haziran 2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN’in katılımı Gaziantep’te düzenlenen Kalkınma Ajansları ve Sosyal Politika Buluşması’nda rapor ilgili kurumlar ve kalkınma ajansları ile tartışılmıştır. Bu toplantı sonrasında son hali verilen raporda Kalkınma Ajanslarının sosyal politika alanında uygulamalarının iyileştirilmesi için çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.