TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİM/DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SATIN ALIM İLANI

TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİM/DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SATIN ALIM İLANI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2023 yılı Mayıs-Haziran Dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik
eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 01.09.2023 Cuma, saat 16.00’ya kadar e-posta yoluyla;

selahattin.selvi@bebka.org.tr adresine ya da posta/kargo yoluyla;

“Işıktepe OSB Mah. Arıtma Cad. 12/1 Nilüfer Bursa” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere yalnızca ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin kodu (ör: TD01) ile teklif dosyası içeriğinde teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.
  • Eğitim süreleri toplam gün sayısı olarak sabit olmakla beraber tarihler yüklenici firma ile yararlanıcı kurum arasında uzlaşma ile belirlenecektir. Yararlanıcı kurumlar mevcut iş durumları nedeniyle eğitim toplam süresini bölmek isteyebilirler yüklenici firmaların teklif verirken bunu göze alması gerekmektedir. (Örn: eğitim toplam gün sayısı 4 gün ise art arda 4 gün olabileceği gibi bir hafta ara ile 2 +2 gün şeklinde de yapılabilir).Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;
  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler (diploma, referans yazısı, sertifika, cv, vb.)

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır.

Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir!

2023 Yılı Mayıs-Haziran Dönemi Teknik Destek  programından yararlanmaya hak kazanan projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki  bağlantılarda yer almaktadır.

 

Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Satın almaya Esas Dosyalar
TR41/23/TD/0002 ATAP Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi Sertifikasyon Danışmanlığı ve Eğitimi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Anonim Şirketi İndir
TR41/23/TD/0004 ISO 27001 ve ISO 27701 Yönetim Bilgi Sistemleri Bilinçlendirme, İç Tetkikçi, Baş Tetkikçi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Odunpazarı Belediyesi İndir
TR41/23/TD/0009 Erişkinlerin Birlikte Öğrenimi, Kooperatifçilik Atölyesi Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü İndir
TR41/23/TD/0014

ARKON Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kompozit Malzeme

Kapasitesini Geliştirme Teknik Danışmanlığı

ARKON Taşıt Araçları Yedek Parça VE Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti. İndir
TR41/23/TD/0015 Çizgi ve Animasyon Eğitimi ile Dijital İçerik Üretimine Giriş Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü İndir