2011 Yılı Teknik Destek Programı

 

Teknik Destek Programı 2011 yılı boyunca açık kalarak başvurular Temmuz-Ağustos, Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilmiştir.

Aşağıda programa ilişkin özet bilgiler ve ilgili dokümanlar sunulmuştur:
Programın Amaç ve Öncelikleri
2011 Yılı Teknik Destek Programı”nın amacı TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman/danışman desteği sağlamaktır.
Destek Tutarı
Teknik Destek Programı kapsamında Başvuru Sahibine doğrudan bir mali destek sağlanmayacaktır. Talep edilen Teknik Destek, Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır. Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda azami destek tutarı 15.000 TL olarak belirlenmiştir.
Uygun Başvuru Sahipleri
Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır;
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • Sivil toplum kuruluşları.
Bu programa, gerçek kişiler ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi veya Ortağı olarak başvuramazlar.
Başvuru Süresi
Teknik Destek Programı 2011 yılı boyunca açık kalarak  başvurular Temmuz-Ağustos, Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilmiştir. Her dönemi takip eden ayın 15. ile 20. günleri arasında ilgili döneme ait başvuru taleplerinden destek alamaya hak kazananların listesi Ajans internet sitesinde ilan edilmiştir.
Destek Süresi
Azami Teknik Destek süresi 1 aydır.
Uygun Faaliyetler
Ajans, sadece aşağıdaki verilen beş başlık altında, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir:
  • Eğitim verme,
  • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
  • Geçici uzman personel görevlendirme,
  • Danışmanlık sağlama,
  • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma.
Teknik Destek Dokümanları
2.12.2011 tarihinde Başvuru Formu ve Eklerinde düzeltme yapılmış ve Teknik Şartname Hazırlık Formu eklenmiştir. Tüm başvuru sahiplerinin bu formu da doldurması gerekmektedir.
Başvuru Rehberi’ni indirmek için tıklayınız
Başvuru Formu ve Ekleri’ni indirmek için tıklayınız…