TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİM/DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SATIN ALIM İLANI

TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİM/DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SATIN ALIM İLANI

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2023 yılı Temmuz-Ağustos Dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır.

Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 24.11.2023 saat 16.00’ya kadar e-posta yoluyla;

selahattin.selvi@bebka.org.tr adresine ya da

posta/kargo yoluyla;

Işıktepe OSB Mah. Arıtma Cad. 22 Nilüfer BURSA” adresine gönderebilirler.

Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Teklif sunacak isteklilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

  • Tekliflerin, e-posta ile sunulacağı durumlarda ileti konusu sekmesine, posta ile sunulduğu durumlarda teklif dosyasının/zarfının üzerine hangi teknik destek faaliyetine yönelik teklif sunulduğunu göstermek üzere yalnızca ilgili birim fiyat teklif cetvelinde yer alan eğitimin kodu (ör: TD01) ile teklif dosyası içeriğinde teklif sahibinin bilgileri bulunmalıdır.
  • Eğitim süreleri toplam gün sayısı olarak sabit olmakla beraber tarihler yüklenici firma ile yararlanıcı kurum arasında uzlaşma ile belirlenecektir. Yararlanıcı kurumlar mevcut iş durumları nedeniyle eğitim toplam süresini bölmek isteyebilirler yüklenici firmaların teklif verirken bunu göze alması gerekmektedir. (Örn: eğitim toplam gün sayısı 4 gün ise art arda 4 gün olabileceği gibi bir hafta ara ile 2 +2 gün şeklinde de yapılabilir).

Teklif dosyası içeriğinde olması gerekenler;

  • Teknik şartnamede belirtilen destekleyici referans belgeler.
  • Firma tarafından tarihli olarak kaşelenmiş ve imzalanmış Teknik Şartname ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklif dosyasında/zarfında; teklif sahibini temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartname, önerilen eğitmenlerin özgeçmişleri, özgeçmişlerde belirtilen tecrübeleri kanıtlayıcı belgeler, şartnamesinde varsa istenilen diğer belgeler (diploma, referans yazısı, sertifika, cv, vb.)

E-posta ile sunulan tekliflerde; istenilen belgeler taranmış olarak iletinin ekinde sunulacaktır.

Bahsedilen hususlara aykırı teklifler ile belgeleri eksik olan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve sonradan tamamlama/düzeltme yoluna gidilmeyecektir!

2023 Yılı Temmuz-Ağustos Dönemi Teknik Destek programından yararlanmaya hak kazanan projelerin Teknik Şartnameleri ve Birim Fiyat Teklif Cetvelleri aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Satın Almaya Esas Dosyalar
TR41/23/TD/0025 Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü Netcad, ArcGIS ve AutoCAD Programlarının Eğitimi ile Teknik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi İndir
TR41/23/TD/0029 Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB Girişimci Yetiştirme Programı İndir
TR41/23/TD/0031 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Patent Değerleme, Okuryazarlık, Profesyonellik Eğitimi, Analiz Hazırlık Danışmanlığı ve Ticarileşme Rehberliği Danışmanlığı Hizmetleri İndir
TR41/23/TD/0039 Bursa Büyükşehir Belediyesi / B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Bursa Girişimcilik ve İnovasyon Merkezleri Güçlendirme Projesi İndir