Kasım 8, 2018

Kobi Güçlendirme ve Destek Programı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü arasında yakın işbirliği içinde uygulanmakta olan “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve […]
Kasım 2, 2018

Ufuk2020 KOBİ Aracı ve EUREKA Programı Bilgilendirme Toplantısı

KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılmasını amaçlayan Ufuk2020 KOBİ aracı (SME Instrument) ve Pazara yönelik Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin desteklendiği EUREKA/Eurostars Programları kapsamında, TÜBİTAK uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek bilgi günü 19 Kasım 2018 tarihinde BUTEKOM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. BTSO, TÜBİTAK, Uludağ üniversitesi […]
Ekim 11, 2018

Teknik destek programı kapsamında eğitim/danışmanlık hizmetleri satın almaları ilanı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA EĞİTİM/DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SATIN ALMALARI İLANI Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2018 yılı Temmuz – Ağustos dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır. Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini […]
Eylül 27, 2018

Sosyal Kooperatifçilik Hackathonu düzenlenecek…

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, sosyal ve yarı kamusal hizmetlerin sunumu, kamu idarelerine ilave olarak kar amacı gütmeyen sosyal kooperatifler eliyle de yürütülmektedir. Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde sosyal kooperatif modeline ilişkin farkındalığın arttırılması ve sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, […]
Eylül 24, 2018

2018 Yılı Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu başladı…

Kocaeli Sanayi Odası tarafından 2008 yılından bu yana sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu’nun bu yıl 11.incisi gerçekleştirilecektir. 2008 ve 2009 yıllarında Kocaeli bölgesinde düzenlenen organizasyon, 2010 yılında Doğu Marmara’da, 2015 yılı itibari ile tüm Marmara bölgesindeki […]
Eylül 20, 2018

2018 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi Değerlendirme Sonuçları İlan Edildi

2018 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. 2018 Yılı Teknik Destek Programı için Temmuz-Ağustos döneminde 39 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 13 proje, başvuru rehberinde belirtilen puanlama […]
Ağustos 31, 2018

ÜSİMP İnovasyon Karnesi ile firmanızın inovasyonda ne durumda olduğunu öğrenin

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, uluslararası örneklerden de yararlanılarak ülkemizdeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon konularında kendi kendilerini değerlendirebilecekleri, ilgili konulardaki toplam 24 parametre ile mevcut durumlarını görebilecekleri bir “inovasyon özdeğerlendirme” çalışmasıdır. Bu çalışma firmaların inovasyon konusunda özdeğerlendirilmesi sonucunda oluşacak ve aşağıdaki parametreler […]
Ağustos 27, 2018

8. Kastamonu Ahşap Fuarı düzenlenecek

3-7 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8. Kastamonu Ahşap Fuarı kapsamında olmak üzere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Kastamonu Hediyelik Eşya Yarışması" düzenlenmektedir. Yarışmaya ait Şartname, Başvuru Formu ve detaylu bilgiye www.kuzka.gov.tr ve www.kastamonuahsapfuari.gov.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.
Ağustos 1, 2018

Kınık Köyü Kırsalda Tasarım Etkinliği 11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Çömlekçilik sanatının bilinirliliği, üretilen ürünlerin katma değerli hale getirilerek pazarlanabilmesi ve çömlekçi ustaların rekabet etme güçlerinin artırılması amacıyla etkinlik kapsamında 11-12 Ağustos tarihlerinde Kınık köyünde gün boyu halka açık olacak olan festivalde Çömlek Performansları, Atölye Çalışmaları, Üretici ve Tüketici Buluşmaları, […]