Ağustos 15, 2017

COSME “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” Çağrısı

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation – Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje […]
Ağustos 15, 2017

Avrupa Birliği Hibe Programlan Duyurusu

Katılım Öncesi AB Yardım Aracı (IPA)'nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil toplum kuruluşlarına yönelik mali yardımlar "sivil toplum alt sektörü" altında bir araya getirilmiş ve sektörün finansmanına yönelik toplam 190 milyon Avro kaynak ayrılmıştır. Bu doğrultuda, IPA-II Sivil Toplum […]
Ağustos 14, 2017

27.07.2017 tarihinde yapılan Hizmet Alım İhalesi Sonuçlanmıştır

27.07.2017 tarihinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bursa Merkez Ofisinde saat 15:00’de herkese açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 3. Anadolu Animasyon Film Yarışması ve 3.Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali Organizasyonu için Hizmet Satın Alımı İhalesi sonuçlanmış olup ihale sonucu […]
Ağustos 13, 2017

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı [KUZKA] Personel Alım İlanı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), TR82 Düzey 2 Bölgesi’nde [Çankırı, Kastamonu, Sinop İlleri] kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Kastamonu’dadır. Ajansımıza “5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri […]
Ağustos 7, 2017

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI Personel Alım İlanı

TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde) hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı’ na,  5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesi ile 25.07.2006 Tarih ve 26239 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Kalkınma Ajansları […]
Temmuz 26, 2017

3. Anadolu Animasyon Film Yarışması İlanı

  T.C. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından başta Eskişehir olmak üzere, TR 41 bölgesinde animasyon sektörünün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını ve rekabet edebilirliğini artırmak ve bölgedeki sektör potansiyeline dikkat çekmek amacı ile 3. ANADOLU ANİMASYON FİLM YARIŞMASI düzenlenecektir. […]
Temmuz 10, 2017

3. Anadolu Animasyon Film Yarışması ve 3. Anadolu Animasyon ve Dijital İşler Festivali Organizasyonu İhale İlanı (21.07.2017 tarihinde zeyilname yayınlanmıştır)

İHALE İLANI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) “3.ANADOLU ANİMASYON FİLM YARIŞMASI VE 3. ANADOLU ANİMASYON VE DİJİTAL İŞLER FESTİVALİ ORGANİZASYONU İÇİN HİZMET SATIN ALIMI İHALESİ” işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İlgilerin Dikattine! "3. Anadolu Animasyon Film […]
Temmuz 7, 2017

Teşvik Belgeli Yatırımların 2017 Yılı Birinci Dönem İzlemesi Başladı

Kalkınma Ajansları, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenen teşvik belgelerini altışar aylık dönemler halinde izlemekle görevlendirilmişlerdir. Bu konudaki kararın 20. maddesinin 6. fıkrası şu şekildedir: (6) Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça […]
Temmuz 4, 2017

EaSI Programı Teklif Çağrısı yayımlandı

Avrupa Komisyonu, İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında, VP/2017/013 numaralı ve "Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği" konulu teklif çağrısını yayımlamıştır. İlgili teklif çağnsı, sosyal girişim fınans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak hedefiyle […]
Temmuz 4, 2017

“Gelecek Turizmde” kapsamında 2018 yılında desteklenecek 5. dönem projelerine ilişkin başvurular başladı

Ülkemiz genelindeki turizm potansiyeline sahip olan alanlarda, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ülkemiz turizmine kazandınlabilmesi amaçlı çalışmalar 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete yayımı ile yürürlük kazanan Türkiye Turizm Stratejisi-2023 kapsamında yürütülmektedir. Bu çalışmaların temel hedefleri; • Turizm ürününü çeşitlendirmek, […]